Quảng Nam: Thu hồi 54.076,0 m2 đất của Công ty CP Môi trường đô thị

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 962/QĐ-UBND, về việc thu hồi khu đất của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ quản lý.    
quang nam thu hoi 540760 m2 dat cua cong ty cp moi truong do thi
TP Tam Kỳ, Quảng Nam (Ảnh minh họa) Nguồn: Internet

Theo đó, thu hồi 54.076,0 m2 đất đã xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam (nay là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam) quản lý tại xã Tam Đàn, thị xã Tam Kỳ (nay là phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ). Giao khu đất thu hồi trên cho UBND thành phố Tam Kỳ quản lý theo quy định của pháp luật.

Lý do thu hồi đất, do đơn vị đã bàn giao cho UBND thành phố Tam Kỳ quản lý theo Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh (Biên bản lập ngày 26/8/2015 giữa Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam và UBND thành phố Tam Kỳ).

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Trích lục bản đồ do Phòng Tài nguyên Môi trường & Khoa học công nghệ thị xã Tam Kỳ, xác lập ngày 11/5/2004 (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai thực hiện việc luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, để thực hiện chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện thu hồi, quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số hiệu Y 150176, do UBND tỉnh cấp ngày 27/8/2004 cho Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam.

Trong trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, thì Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện việc thông báo, hủy Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam có trách nhiệm bàn giao các khu đất trên cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng nội dung tại biên bản lập ngày 26/8/2015, giữa Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam và UBND thành phố Tam Kỳ.

Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 150176 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 27/8/2004 cho Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam quản lý, lưu trữ theo quy định pháp luật về đất đai hiện hành.

N.Dương
Phiên bản di động