Quảng Nam hướng dẫn các nhà đầu tư làm thủ tục triển khai dự án

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn của tỉnh.      
Quảng Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất về xây dựng nông thôn mới Quảng Nam: Phê duyệt chi tiết Dự án Khu du lịch biển cao cấp tại Điện Bàn UBND tỉnh Quảng Nam thua kiện nhưng cấp dưới lại kéo dài thời gian thi hành án Quảng Nam: Có thêm một dự án du lịch đẳng cấp tại phường Điện Ngọc Nhiều dấu hiệu bất thường trong một vụ án tranh chấp Dân sự ở Đà Nẵng
quang nam huong dan cac nha dau tu lam thu tuc trien khai du an
Dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò của Quảng Nam vẫn "án binh bất động" sau nhiều năm triển khai

Quy định gồm 6 Chương, 32 Điều, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án, quản lý một số hoạt động cụ thể về đầu tư và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã (nhà đầu tư) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng áp dụng là những Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Các cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Riêng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hình thức PPP); dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở không thực hiện theo quy định này.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

UBND các huyện, thị xã, thành phố làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp và các dự án đầu tư do UBND các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận nghiên cứu đầu tư.

Dự án đầu tư của các nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được triển khai theo trình tự: Thoả thuận nghiên cứu đầu tư (bao gồm việc cung cấp thông tin về địa điểm thực hiện dự án, quy hoạch và các quy định khác có liên quan khi thực hiện dự án).

Đối với những dự án thuộc thẩm quyền Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư của UBND các huyện, thị xã, thành phố quy định tại Khoản 3, Điều 7 Quy định này do UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư của UBND tỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quy định này thì sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, UBND huyện, thị xã, thành phố trình lên Cơ quan đăng ký đầu tư để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước tiếp theo là Quyết định chủ trương đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng ký thành lập doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án.

quang nam huong dan cac nha dau tu lam thu tuc trien khai du an

Quy hoạch các dự án ven biển Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam

Sau khi hoàn thành các bước trên, Chủ đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định. Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%; trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%; phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

Tiếp theo, cấp có thẩm quyền tiến hành thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc diện phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc diện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sau đó, UBND tỉnh sẽ ra Thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai).

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Thỏa thuận đấu nối hạ tầng có liên quan; Thẩm định thiết kế cơ sở.

Ra Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công; đăng ký cấp điện; cấp Giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đồng thời trong quá trình thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với các dự án phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương tại bất kỳ bước nào Quy định này, các Sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Sau khi có ý kiến chấp thuận thì mới thực hiện các bước tiếp theo.

N.Dương
Phiên bản di động