Quận Cầu Giấy: Tuyệt đối không chủ quan, thiếu quyết tâm ở bất cứ cấp nào

Đây là thông tin được lãnh đạo quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra tại Hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 27/6.
Công tác PCCC làm "nóng" hội nghị tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy Quận Cầu Giấy: Nhiều vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực quy hoạch, đô thị Cầu Giấy: Phường Trung Hòa rà soát việc sử dụng phương tiện chạy bằng điện

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, HĐND và sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn, UBND quận và các đơn vị thực hiện tốt chủ đề công tác năm: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ và kế hoạch đề ra, trong đó, kết quả đáng khích lệ nhất là thu ngân sách của quận đã đạt 12.455,236 tỷ đồng/19.492,800 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ 2023 và đạt hơn 64% dự toán thành phố giao.

Tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quan, thiếu quyết tâm ở bất cứ cấp nào, khâu nào
Các đại biểu dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 12 báo cáo, tờ trình quan trọng của quận gồm: công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024;

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ quận; chủ đề, phương châm và đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ quận Cầu Giấy; tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 chương trình công tác của quận ủy và 6 báo cáo, tờ trình liên quan đến công tác tài chính - ngân sách và đầu tư công.

Tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quan, thiếu quyết tâm ở bất cứ cấp nào, khâu nào
Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đề nghị toàn quận tiếp tục cần quan tâm chú trọng tới các nhiệm vụ quan trọng như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 6 Chương trình công tác của Quận ủy và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024 Đảng bộ quận đã đề ra.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quan, thiếu quyết tâm, trì trệ, chậm trễ ở bất cứ cấp nào, khâu nào, vị trí nào.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô; 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận; công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện dứt điểm các nội dung kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán còn nội dung chưa thực hiện xong. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phố và quận.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất đối với Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ quận. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy đã thông nhất chủ đề Đại hội Đảng bộ quận khoá VII là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo; xây dựng quận Cầu Giấy phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”.

Hoa Thành
Phiên bản di động