Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp:

Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024

Sáng 7/5, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024.
Chính phủ rất gấp rút để Luật Đất đai 2024 được thực thi sớm

Dự lễ phát động có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Kim Tinh (Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư Pháp), PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến (Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội), đại diện các đơn vị của Bộ Tư pháp, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Thành Đoàn Hà Nội và đông đảo đoàn viên.

Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh (Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư Pháp) phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trịnh Xuân Tùng (Uỷ viên BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp) cho biết: Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 18/01/2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ năm. Đây là là đạo luật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội, có ảnh hưởng sâu rộng, tác động đến người dân, doanh nghiệp.

Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024
PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến (Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội) bày tỏ sự hoan nghênh đối với sáng kiến tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024

Với vai trò, tầm quan trọng của đạo luật này, công tác phổ biến các quy định của Luật Đất đai năm 2024 đến người dân là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, trong đó có Bộ, ngành Tư pháp.

Theo đồng chí Trịnh Xuân Tùng, việc Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024 nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn Thanh niên trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.

Các đại biểu chính thức phát động tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024
Các đại biểu chính thức phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung, công tác PBGDPL về đất đai nói riêng, tạo sự lan toả, hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, doanh nghiệp, nhất là đội ngũ sinh viên trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Kim Tinh (Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư Pháp), PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến (Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội) đều bày tỏ sự hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến, tinh thần chủ động, sáng tạo của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội trong việc kịp thời tham mưu tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về đất đai.

Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024

Các đồng chí cho rằng, cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai E- Golden năm 2024 là sự kiện chính trị pháp lý quan trọng, thể hiện tinh thần xung kích của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác PBGDPL, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp với mong muốn đưa Luật Đất đai năm 2024 đi vào cuộc sống.

Vũ Cường
Phiên bản di động