Nhiều trường ở Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1

Theo thống kê sáng 15/7 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số học sinh đã đăng ký trực tuyến chiếm 87,4% chỉ tiêu phân tuyến tuyển sinh. Ba huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, gồm Đan Phượng, Mỹ Đức và Thanh Oa
Phiên bản di động