Ngày mai 10/7, Hà Nội duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10

Theo kế hoạch, ngày mai (10/7) Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xét duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của các trường THPT công lập tên địa bàn.
Học sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 THPT? Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về việc ngôi trường giảm 16 điểm chuẩn vào lớp 10? Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố đã tổng hợp danh sách học sinh xác nhận nhập học lớp 10 năm học 2024-2025.

Căn cứ số lượng học sinh trúng tuyển đã hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học, các trường sẽ tổng hợp danh sách, đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 được Sở GD&ĐT Hà Nội giao.

Trong trường hợp chưa tuyển sinh đủ so với chỉ tiêu được giao, các trường THPT công lập sẽ tuyển sinh bổ sung.

Theo kế hoạch, ngày 10/7, Sở GD&ĐT Hà Nội và các trường trung học phổ thông sẽ họp duyệt điểm chuẩn bổ sung (nếu có).

Trong trường hợp hạ điểm chuẩn, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ nhập học theo quy định.

Ngày mai 10/7, Hà Nội duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10
Học sinh Thủ đô tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Câu hỏi được quan tâm nhất lúc này là trong trường hợp trường công lập hạ điểm chuẩn để tuyển sinh bổ sung, nhà trường có nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 hay không? Các học sinh này cần có điểm xét tuyển thế nào để được tuyển sinh bổ sung?

Đối với trường THPT công lập, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm; học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường 2 ít nhất 2,0 điểm.

Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2; học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3.

Danh sách học sinh dự tuyển, điểm xét tuyển, điểm chuẩn được công bố công khai tại từng trường trung học phổ thông.

Tong kỳ tuyển sinh năm học 2023-2024, Hà Nội có 3 trường chuyên và 28 trường không chuyên tuyển sinh bổ sung.

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội diễn ra ngày 8 - 10/6. Toàn TP Hà Nội có 117.000 lượt thí sinh tham gia dự thi; trong đó có hơn 105.000 thí sinh thi lớp 10 không chuyên và 11.000 thí sinh thi lớp 10 chuyên.

Tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2024 - 2025 khoảng 81.200 em (chiếm 61%); tổng chỉ tiêu lớp 10 chuyên là 2.240 em.

Quỳnh Giang
Phiên bản di động