Mức lương cơ sở qua 19 lần thay đổi

Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, từ ngày 1/7/2024 sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).
Phiên bản di động