Kinh tế - xã hội Việt Nam tháng đầu năm 2024: Thách thức!

Kinh tế - xã hội Việt Nam tháng 1/2024 đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi chỉ số sản xuất công nghiệp giảm, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cao gấp nhiều lần thành lập mới...
Phiên bản di động