Khai thác khoáng sản ngoài ranh giới, Công ty Huyền Quý bị phạt hơn 200 triệu đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huyền Quý (Công ty Huyền Quý) tổng số tiền hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới.
Thanh Hoá: Hàng nghìn người dân trải nghiệm công viên nước lớn nhất miền Bắc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TP Thanh Hóa Thanh Hoá phê duyệt Quy hoạch Khu đô thị số 7, Khu kinh tế Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính Công ty Huyền Quý với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới.

Khai thác khoáng sản ngoài ranh giới, Công ty Huyền Quý bị phạt hơn 200 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Cụ thể, vi phạm xảy ra tại mỏ đất làm vật liệu san lấp, đá Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung của Công ty Huyền Quý, người đại diện theo pháp luật là ông Lê Đình Quý.

Công ty Huyền Quý đã có hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 0,5ha đến dưới 1ha (vượt 0,6605 ha).

Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 2 Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt Công ty Huyền Quý với số tiền 170 triệu đồng.

Khai thác khoáng sản ngoài ranh giới, Công ty Huyền Quý bị phạt hơn 200 triệu đồng
Quyết định xử phạt Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huyền Quý

Ngoài ra, Công ty Huyền Quý buộc phải thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn (quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP); chi trả kinh phí đo đạc (quy định tại điểm c, khoản 10, Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐCP; Công ty Huyền Quý đã chi trả 20.183.970 đồng cho Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa, thể hiện tại hóa đơn giá trị gia tăng ký hiệu 1C24TAA số 00000054).

Bên cạnh đó, Công ty Huyền Quý phải nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm theo quy định tại điểm b, khoản 10, Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, số tiền là 39.696.625 đồng (do đơn vị xác định tại Báo cáo số 01/CV-HQ ngày 3/6/2024, đính chính tại Báo cáo số 02/CV-HQ ngày 5/6/2024).

Hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về việc xác định khối lượng khai thác ra ngoài, chi phí trực tiếp cho việc khai thác nên chưa đủ cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp; do đó số tiền 39.696.625 đồng là tạm thu, sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có đủ cơ sở xác định sẽ lập hồ sơ truy thu (nếu số lợi bất hợp pháp được xác định lớn hơn 39.696.625 đồng).

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Huyền Quý chi trả.

Như vậy, tổng số tiền Công ty Huyền Quý phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 209.696.625 đồng.

Thanh Hoá: Hàng nghìn người dân trải nghiệm công viên nước lớn nhất miền Bắc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TP Thanh Hóa Thanh Hoá phê duyệt Quy hoạch Khu đô thị số 7, Khu kinh tế Nghi Sơn
Bảo An - Ngô Nhung
Phiên bản di động