INFOGRAPHIC kinh tế – xã hội Việt Nam quý I/2023: Khó khăn!

Trong bối cảnh khó khăn toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp...
Phiên bản di động