Huyện Yên Lạc: Phát động "Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình" năm 2024

Sáng 5/6, UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình” năm 2024.
Huyện Yên Lạc: Phát động điểm tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước Vĩnh Phúc: Va chạm với ô tô tải, xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt Huyện Yên Lạc hỗ trợ làm nhà tình nghĩa tại Điện Biên

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Lê Huy cho biết, bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn xảy ra hàng ngày, có xu hướng ngày càng phức tạp, làm xói mòn các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

undefined
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Lê Huy phát biểu chương trình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 14/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 nhằm hoàn thiện thể chế pháp lý về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong những năm qua, các tầng lớp Nhân dân đã có nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện được giữ gìn và phát huy. Số vụ bạo lực gia đình giảm hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa ngày càng tăng lên theo hướng bền vững. Nhiều hộ gia đình tiêu biểu là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

undefined

Theo ông Huy, thời gian tới, huyện sẽ tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; các kế hoạch của UBND tỉnh, huyện về phòng, chống bạo lực gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030....

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm tỉnh hình của địa phương; lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình...

undefined

Phối hợp các cơ quan liên quan triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương; quy trách nhiệm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình nhưng không kịp thời xử lý.

Huyện cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và duy trì các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với điều kiện thực tế; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành; đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình…

Lê Sơn
Phiên bản di động