Huyện Vĩnh Tường: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Sáng 8/1, UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2024.
Huyện Vĩnh Tường: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ 3 người tử vong do hỏa hoạn Có thêm một quần thể văn hóa – tâm linh hài hòa, cân đối Huyện Vĩnh Tường: Khánh thành khu thiết chế văn hóa - thể thao thôn Hệ

Ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành sớm các mục tiêu. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; có kế hoạch cân đối các nguồn thu, chi đảm bảo cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đồng thời, các đơn vị tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành từ bước chủ trương đầu tư, phân bổ vốn, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, giải ngân, quyết toán công trình. Đặc biệt, loại bỏ những đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp chây ỳ, không phối hợp làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân, thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành...

undefined
Ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2024

Về công tác quản lý đầu tư công, Ban Quản lý dự án huyện, UBND các xã thị trấn phấn đấu giải ngân hết số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 (hết ngày 31/1/2024) và năm 2024; hoàn thành quyết toán dự án, đặc biệt là các dự án chậm quyết toán.

Huyện sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư để phát sinh dự án chậm quyết toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu khi đảm bảo điều kiện theo quy định (đặc biệt là phải bố trí vốn, bàn giao mặt bằng theo tiến độ thi thực hiện); Hạn chế tối đa việc để lặp lại các tồn tại hạn chế của năm trước trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các năm tiếp theo.

undefined
Toàn cảnh hội nghị

Các cơ quan chuyên môn cấp huyện như phòng Tài chínhn - Kế hoạch, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Thanh tra huyện và một số cơ quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đầu tư của cấp xã từ bước lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, bàn giao quyết toán, từ đó đề xuất biện pháp xử lý nghiêm nếu xảy ra vi phạm.

Các xã thị trấn giải quyết dứt điểm công trình chậm quyết toán, dự án quá hạn đầu tư và các khoản dư tạm ứng quá hạn. Bắt đầu từ tháng 3/2024, hàng tháng kiểm điểm tiến độ giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn, báo cáo UBND huyện.

Về công tác quản lý thu chi ngân sách, các xã, thị trấn thực hiện chi theo dự toán đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chi tiêu đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nhất là chế độ chi tiêu hội nghị và công tác phí. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách nhà nước.

Ngay trong quý I/2024, chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2024. Thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Lê Sơn
Phiên bản di động