Hưng Yên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 13,4%

Ngày 3/12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 19.
Hưng Yên: Tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp Hưng Yên thu hút thêm 64 dự án đầu tư trong và ngoài nước Hưng Yên: Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 98,5% kế hoạch năm

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn song kinh tế của tỉnh Hưng Yên phục hồi và tăng trưởng nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt 6,3 tỷ USD; tổng thu ngân sách ước đạt 50.850 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 46.500 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2022, tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 2 khu công nghiệp và chấp thuận bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch các khu công nghiệp Việt Nam. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư và phát triển nhanh…

Hưng Yên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 13,4%
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Trên cơ sở kết quả năm 2022, UBND tỉnh Hưng Yên đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong năm tới, tỉnh Hưng Yên cũng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ và đô thị; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Hưng Yên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 13,4%
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua nội dung các văn kiện: Kết luận về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và đầu tư công; kết luận về chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng; báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những công việc quan trọng đã giải quyết giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và 19...

Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hưng Yên cũng đồng ý chủ trương về việc triển khai đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật đối với chủ trương đầu tư 4 dự án xây dựng: Đường Đông - Tây I, đoạn từ ĐT.378 đến ĐT.382; đường tránh ĐT.376 đoạn qua huyện Yên Mỹ và Ân Thi; tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng; đường gom khu công nghiệp phía Nam đường sắt từ thị trấn Như Quỳnh đến xã Lương Tài.

Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương trên, cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương có các tuyến đường đi qua lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời bảo đảm đời sống, sinh kế của người dân có đất bị thu hồi; tuyên truyền, vận động Nhân dân hỗ trợ triển khai các dự án; ổn định an ninh, trật tự xã hội tại địa phương nơi dự án được triển khai.

Với các nội dung được thông qua tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, nêu cao trách nhiệm, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hoàng Duy
Phiên bản di động