HĐND quận Tây Hồ họp xem xét, quyết định một số vấn đề về dự án đầu tư công

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng 7/6, HĐND quận Tây Hồ (Hà Nội) khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung liên quan đến kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.
Bạn trẻ quận Tây Hồ hăng hái tình nguyện hè Hồ Tây những ngày rất “khác” Thiếu nhi quận Tây Hồ lập nhiều thành tích xuất sắc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng cho biết, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị thuộc quận đã nghiêm túc triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm.

Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng lên. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của quận đứng thứ 4/30; Chỉ số hài lòng của người dân đứng thứ 3/30 quận huyện, thị của TP.

Toàn quận tập trung thực hiện 21 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Các phòng, ban ngành, UBND các phường thực hiện 119 nhiệm vụ cụ thể theo chương trình công tác đã đề ra.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại kỳ họp
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại kỳ họp

Trong 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận đạt 447,21 tỷ đồng, bằng 44,4% so với kế hoạch năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 46% dự toán năm. Tổng chi ngân sách đạt 439,6 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm.

An sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô và quận thực hiện có hiệu quả. Nổi bật, quận tổ chức thành công kỉ niệm 995 năm Lễ hội truyền thống đền Đồng Cổ và Lễ công bố quyết định ghi danh "Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và chương trình quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ”; Chương trình trồng cây hữu nghị năm 2023 với sự tham dự của 13 đại sứ quán các nước bạn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng quân sự địa phương được thực hiện tốt. Quạn hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

“Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của địa phương, trên cơ sở thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Thường trực HĐND quận quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề của HĐND quận để xem xét, phê duyệt một số chủ trương liên quan tới kế hoạch thực hiện đầu tư công của quận.

Đây là những nội dung rất quan trọng, là căn cứ để UBND quận chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện công tác đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục của quận và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI đã đề ra”, đồng chí Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

các đại biểu HĐND quận thông qua nghị quyết kỳ họp
Các đại biểu HĐND quận biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết về phê duyệt chuyển nguồn (kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân) kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2022 sang năm 2023; Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo những vấn đề dân sinh trên địa bàn quận; Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Tiếp tục điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2023 của quận Tây Hồ.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND quận đã hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp đã đề ra.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND quận Tây Hồ
Toàn cảnh kỳ họp HĐND quận Tây Hồ

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND quận đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện về những nội dung trình tại kỳ họp và đã thống nhất thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Đây là căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đã đề ra.

Ngay sau kỳ họp, HĐND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp; Nhất là nội dung các nghị quyết HĐND quận đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND quận vừa ban hành, đặc biệt là đối với những dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo sự cân đối, hài hòa trong việc phát triển hệ thống giao thông đô thị, các công trình công cộng...

Hoa Thành
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động