Hải Dương: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%

Hải Dương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%,100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi.
Hải Dương: Không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 100% quán karaoke ở Hải Dương dừng hoạt động Hải Dương: 434 căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội đủ điều kiện bán, cho thuê

Theo đó, tỉnh Hải Dương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6% theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Hết năm 2023, Hải Dương đặt mục tiêu 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định; 100% đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình khi có nhu cầu được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh theo quy định; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí, các khoản đóng góp theo quy định; 100% các hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh được tiếp cận với nguồn nước sạch, hợp vệ sinh…

Hải Dương: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%
Hải Dương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%.

Đối với giảm nghèo về thông tin, Hải Dương hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí, hệ thống đài phát thanh các huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin, tuyên tuyền nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường công tác tuyền truyền trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube…) và các ứng dụng dành cho cộng đồng. Tỉnh tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở; cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân.

Về truyền thông giảm nghèo đa chiều, Hải Dương tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, ngành, người dân và toàn xã hội về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, công tác giảm nghèo bằng nhiều hình thức; định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng kế hoạch, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới…

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, Hải Dương tập trung tập huấn kỹ thuật, tư vấn chuyển giao kỹ thuật, cung cấp cây trồng, vật nuôi, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và hỗ trợ khác theo quy định; phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng; hỗ trợ hình thành liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.

Hải Dương tăng cường hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp phòng, chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; cải thiện chất lượng bữa ăn học đường và giáo dục chăm sóc dinh dưỡng; can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng; bảo vệ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ học đường (trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi)…

Đồng thời, tỉnh giao các cơ quan chức năng dự báo nhu cầu học nghề; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các nội dung hỗ trợ như: hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức cần thiết gồm học phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn trong thời gian thực tế học, chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp, hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu.

Hải Dương xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc; hỗ trợ giao dịch việc làm; tham mưu xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí xây dựng, phát triển, nhân rộng mô hình giảm nghèo; tổ chức các hoạt động đa dạng hóa sinh kế do cộng đồng đề xuất…

Tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tạo điều kiện tiếp cận kịp thời các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có sức lao động, có nhu cầu vay vốn mua sắm vật tư, thiết bị, giống cây, vật nuôi; thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập hoặc để giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, nước sạch và học tập.

Tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để có hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để tập trung đầu tư có hiệu quả, chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện đời sống của người dân, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Hoàng Duy
Phiên bản di động