Hải Dương: Một cán bộ xã Ngọc Sơn vắng mặt trong giờ hành chính không lý do

Tổ công tác giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hải Dương phát hiện một cán bộ UBND xã Ngọc Sơn vắng mặt trong giờ hành chính không có lý do.
Hải Dương: Giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng Hải Dương: Lịch kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 Hải Dương: Khởi tố người mẹ bạo hành con gái 6 tuổi ở Cẩm Giàng

Theo phản ánh của Nhân dân về một số cán bộ, công chức thuộc UBND xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) thường không có mặt tại cơ quan hoặc rời cơ quan về nhà sớm hơn nhiều so với thời gian quy định.

Ngày 1/4, Tổ công tác giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hải Dương (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện chế độ làm việc tại UBND xã Ngọc Sơn.

Hải Dương: Một cán bộ xã Ngọc Sơn vắng mặt trong giờ hành chính không lý do

Tại thời điểm kiểm tra, lúc 10 giờ 25 phút, số cán bộ, công chức có mặt làm việc là 15/17, có 2 cán bộ vắng mặt ở nơi làm việc là bà Vũ Thị Thu (Tài chính - Kế toán xã) và ông Vũ Văn Đề (Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường xã).

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn, bà Vũ Thị Thu có báo cáo đi lên thành phố giải quyết công việc thuộc chuyên môn; ông Vũ Văn Đề đầu giờ sáng có giao lập biên bản 1 trường hợp vi phạm, sau đó lãnh đạo UBND xã không phân công đi làm việc ở đâu.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và đề nghị UBND xã Ngọc Sơn yêu cầu ông Vũ Văn Đề làm bản tường trình; đề nghị UBND xã cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ, công chức về việc chấp hành quy định về thời gian làm việc.

Tổ công tác cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hải Dương chỉ đạo phòng Nội vụ thành phố kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của công chức để đề xuất hình thức xử lý phù hợp, kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc và thực thi công vụ của công chức thuộc UBND xã Ngọc Sơn nói riêng, cán bộ, công chức, viên chức thành phố nói chung.

Hoàng Duy
Phiên bản di động