Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu về Chỉ số PAPI năm 2023

Theo Báo cáo về Chỉ số tổng hợp Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023, TP. Hà Nội đạt 43,9603 điểm và nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chỉ số PAPI 2021 của TP Hà Nội xếp thứ 9 cả nước Hà Nội nâng cao mức độ hài lòng của người dân Thủ đô về yếu tố “Hạ tầng căn bản” TP Hà Nội phấn đấu tăng 5 bậc PAPI mỗi năm

Sáng 2/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI 2023. Hội nghị do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chủ trì tổ chức.

Theo Báo cáo được công bố, Chỉ số PAPI năm 2023 của Hà Nội có 4 chỉ số nội dung nằm trong nhóm điểm cao gồm: "Tham gia của người dân ở cấp cơ sở", đạt 5,4275; "Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương", đạt 5,6707 điểm; "Cung ứng dịch vụ công", đạt 7,8486 điểm; "Quản trị điện tử", đạt 3,9728 điểm.

Có 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm "Trung bình cao" là "Trách nhiệm giải trình với người dân", đạt 4,2760 điểm; 2 chỉ số nội dung nằm trong nhóm điểm "Trung bình thấp" là "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công", đạt 6,7348 điểm; "Thủ tục hành chính công cấp tỉnh", đạt 7,1611 điểm. 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm "thấp" là "Quản trị môi trường cấp tỉnh", đạt 2,8688 điểm.

Trước đó, Chỉ số PAPI 2022 của Hà Nội có 2 chỉ số nội dung nằm trong nhóm "cao" gồm: "Tham gia của người dân ở cấp cơ sở", đạt 5,8254 điểm, "Công khai trong việc ra quyết định với người dân", đạt 5,7770 điểm. 4 chỉ số nội dung nằm trong nhóm "trung bình cao" gồm: "Trách nhiệm giải trình với người dân", đạt 4,3707 điểm; "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công", đạt 6,8007; "Thủ tục hành chính công", đạt 7,3101 điểm; "Quản trị điện tử", đạt 3,6578 điểm.

Trong khi đó, 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm "trung bình thấp" là "cung ứng dịch vụ công" đạt 7,2294 điểm; 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm "thấp" là "quản trị môi trường", đạt 2,9338 điểm.

hỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Sau khảo sát thí điểm vào năm 2009 và thực hiện trên quy mô lớn hơn vào năm 2010, khảo sát PAPI đã tiến hành trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011.

Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu về Chỉ số PAPI năm 2023

Năm 2023, 19.536 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên đã tham gia khảo sát PAPI. Trong suốt 15 năm qua, có tới 197.779 lượt người dân trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp thông qua nghiên cứu PAPI từ năm 2009.

PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử.

PV
Phiên bản di động