Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc

Sáng 16/2, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.
Giáo dục truyền thống cho học sinh từ những ngày lễ cổ truyền của dân tộc Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Chung một niềm tin, khát vọng, dân tộc sẽ hùng cường

Báo cáo kết quả chương trình phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố năm 2022, đồng chí Trịnh Xuân Tứ, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội cho biết: Trong những năm qua, thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Trong các nghị quyết của HĐND thành phố phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn và kế hoạch đầu tư hằng năm đều dành nguồn lực không nhỏ để đầu tư phát triển vùng dân tộc, miền núi.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc
Đồng chí Trịnh Xuân Tứ, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Ban Dân tộc thành phố với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, cùng với việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Trung ương trên địa bàn thành phố đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo thành phố ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để vừa đảm bảo thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, vừa thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn I từ 2021-2025, thành phố dự kiến bố trí kinh phí đầu tư cho 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 2.100 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư công là 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp gần 500 tỷ đồng.

Đến nay, thành phố đã bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng kết cấu hạ tầng là 935.700 tỷ đồng cho 81 dự án; Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trên 30 dự án, tỷ lệ giải ngân đạt trên 92% kế hoạch. Nguồn vốn sự nghiệp thành phố bố trí 5,879 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100% theo kế hoạch.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc
Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội, phát biểu tại hội nghị

Chính sách phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc, miền núi luôn được quan tâm đặc biệt. Ban Dân tộc thành phố đã tổ chức tập huấn cho người có uy tín và đưa đoàn người có uy tín tiêu biểu đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc đảm bảo an toàn, hiệu quả…

Cùng với việc tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội còn rất chú trọng thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của thành phố.

Ban đã tổ chức 37 lớp tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 5 huyện, với hơn 9.000 lượt đại biểu tham dự; Qua đó nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào; Góp phần ổn định tư tưởng, làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi nói riêng và của Thủ đô Hà Nội nói chung.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc
Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội, phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh về hiệu quả công tác tuyên truyền giữa Ban Dân tộc thành phố Hà Nội với các cơ quan báo chí, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội cho biết: Trong năm 2022, Ban Dân tộc thành phố và các báo: Tuổi trẻ Thủ đô, Hànộimới, Kinh tế và Đô thị đã phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nhiều nội dung trọng điểm.

Cụ thể như: Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoan 2021-2030; Tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền công tác thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô.

Cùng với đó, báo Tuổi trẻ Thủ đô và các cơ quan báo chí đã tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đặc biệt là việc phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thôn còn khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và biểu dương các gương điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số trong các hoạt động.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc
Đồng chí Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết: Thời gian qua, Tuổi trẻ Thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trên các ấn phẩm của báo. Đặc biệt, báo có chuyên đề “Thanh niên khởi nghiệp làm giàu” để tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tập trung tuyên truyền làm nổi bật hoạt động công tác của Ban Dân tộc tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện tốt quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; Hoạt động phối hợp giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; Đặc biệt là các huyện vùng dân tộc, miền núi trong triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn thành phố…

Thời gian tới, báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của thành phố Hà Nội tới đông đảo bà con Nhân dân; Qua đó góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc
Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc thành phố ký kết chương trình phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc thành phố đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, thành phố; Các hoạt động của Ban Dân tộc thành phố và thực tiễn ở vùng đồng bào dân tộc miền núi; Nắm chắc địa bàn vùng dân tộc, miền núi, am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; Nội dung thông tin rõ nét, có nhiều điểm mới, sát thực tế, với các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2023.

Khắc Nam
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động