Hà Nội hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội vừa tổ chức họp, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào sử dụng ở các nhà trường.
Hà Nội lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 - 2024

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 do UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thành lập. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến.

Hà Nội dành bốn ngày để giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 tới giáo viên. Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên học sinh lớp 4 trên cả nước học theo sách giáo khoa mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 gồm 44 đầu sách giáo khoa của nhiều nhà xuất bản.

Trong tháng 2/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức giới thiệu toàn bộ sách giáo khoa trong danh mục đến cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học. Các nhà trường cũng đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu kín đề xuất danh mục sách giáo khoa từng môn của lớp 4 để gửi Hội đồng lựa chọn sách thành phố.

Toàn bộ quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa các cấp được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của thành phố thảo luận, đánh giá từng sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các nhà trường đề xuất. Thành viên của hội đồng cũng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học.

Trên cơ sở này, hội đồng sẽ đề xuất UBND thành phố phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 để đưa vào sử dụng ở các nhà trường từ năm học 2023-2024.

Ngọc Minh
giaoductre.tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động