Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 698/UBND-BTĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" Biểu dương 30 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận bằng khen và đoạt giải Ba viết về Người tốt việc tốt
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt
Ảnh minh họa

UBND thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” bảo đảm rõ nội dung, đối tượng tham gia phong trào, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, hoàn thành trước 30/4/2023.

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, sơ kết tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng kịp thời.

Thành phố yêu cầu trriển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị; Trong đó, hoàn thành xây dựng kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025 trước ngày 30/6/2023; Chỉ đạo các phòng, ban trong cơ quan, đơn vị tổ chức có hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của thành phố để kịp thời nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến…

Ban Tuyên giáo Thành ủy hằng năm đưa nội dung về phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” vào nội dung tập huấn cho mạng lưới báo cáo viên tuyên truyền thành phố; Phối hợp lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng vào dịp sinh nhật Bác (19/5).

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các sáng kiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thành phố…

Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố) đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố, định kỳ báo cáo UBND thành phố.

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động