Hà Nội: Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo kế hoạch, mỗi năm, Hà Nội sẽ tổ chức 3-5 cuộc tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyên đề, chuyên sâu cho người làm công tác trợ giúp pháp lý.
1 năm tổ chức gần 500 cuộc tư vấn pháp luật tại cơ sở 1 viên chức Hà nội không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý 2019

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025.

Hà Nội: Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ảnh minh họa

Theo đó, hằng năm, thành phố sẽ tổ chức 20-25 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật trực tiếp cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Mỗi năm, tổ chức 3-5 cuộc tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyên đề, chuyên sâu cho người làm công tác trợ giúp pháp lý.

Mỗi năm, thành phố cũng tổ chức 3-5 cuộc tập huấn điểm về các kỹ năng phối hợp thông tin điểm về trợ giúp pháp lý tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tập huấn về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có khả năng thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân và giới thiệu người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các chi nhánh thuộc Trung tâm khi gặp vướng mắc pháp luật, làm cầu nối giữa người dân với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các chi nhánh thuộc Trung tâm.

Thành phố sẽ tổ chức 3-5 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ thuộc các cơ quan có liên quan; Tổ chức 3-5 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý; Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố; Đồng thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động