Cổ phiếu FLC được chuyển lưu ký từ HoSE sang UPCoM

Gần 710 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC được chấp nhận chuyển sang UPCoM từ ngày 22/2 sau khi bị hủy niêm yết trên sàn HoSE.
Cổ phiếu bị hủy niêm yết, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC xin lỗi cổ đông Tập đoàn FLC khẩn thiết đề nghị xem xét lại việc huỷ niêm yết cổ phiếu Cổ phiếu Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc chuyển dữ liệu cổ phiếu FLC từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) sang thị trường UPCoM.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết theo Quyết định số 51 ngày 13/2 của HoSE nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Do vậy, kể từ ngày 22/2, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FLC sang UPCoM. Tổng số cổ phiếu được chuyển sàn gần 710 triệu đơn vị, tương đương gần 7.100 tỷ đồng.

Cổ phiếu FLC được chuyển lưu ký từ HoSE sang UPCoM

Trước đó, ngày 13/2, HoSE đã ra quyết định hủy niêm yết 710 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 20/2/2023.

Nguyên nhân được HOSE đưa ra là do FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Tập đoàn FLC sau đó đã khẩn thiết kiến nghị cơ quan quản lý xem xét lại về việc huỷ niêm yết cổ phiếu, trong đó cần đặc biệt xem xét đến các lý do khách quan, cũng như hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp...

Lãnh đạo Tập đoàn FLC cũng đã đưa ra xin lỗi và khẳng định quyền lợi của cổ đông vẫn được đảm bảo đầy đủ khi đang nỗ lực hết sức để sớm đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM.

Khánh Khoa
Phiên bản di động