Chứng khoán VIX: Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin từ nhiệm

Ngày 10/2, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã có thông báo từ nhiệm nhân sự cấp cao.
Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản, chứng khoán Năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường vốn, chứng khoán

Theo đó, sau khi nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Tuyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã họp và thông qua.

Như vậy, kể từ 10/2/2023, bà Tuyết sẽ không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tuyết được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 2/11/2022, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chứng khoán VIX: Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin từ nhiệm
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Lý do trong đơn từ nhiệm mà bà Tuyết đưa ra là vì lý do cá nhân. Hiện, bà Nguyễn Thị Tuyết nắm giữ 21,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,67% vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Cũng trong thời gian này, bà Ngô Thị Hồng Duyên - Thành viên Ban Kiểm soát cũng có đơn xin từ nhiệm và sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty xem xét.

Hiện, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX có 5 người, gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, bà Trần Thị Hồng Hà, bà Cao Thị Hồng, ông Nguyễn Tuấn Dũng.

Trong đó, người được giao phụ trách Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trong thời gian này là ông Nguyễn Tuấn Dũng.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Tuyết và tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Ngô Thị Hồng Duyên sẽ được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông của công ty năm 2023.

Trong thời gian tới, cùng với xu thế chung của ngành dịch vụ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho biết sẽ tiếp tục tối ưu hoá các sản phẩm dịch vụ, đưa tới khách hàng trải nghiệm mới với hệ thống giao dịch được nâng cấp hiện đại, tiện dụng hơn.

Đây sẽ là bước tiến mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trong nỗ lực vươn lên tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hậu Lộc
Phiên bản di động