Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi):

Chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với hiệu quả công việc

Tiến sĩ Đoàn Thị Tố Uyên, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, việc xây dựng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài cần phải có cơ chế tuyển dụng phù hợp đối với từng nhóm đối tượng và phải trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững đối với kinh tế - xã hội Thủ đô. Bên cạnh đó, chính sách này cũng cần quy định rõ vị trí tuyển dụng hay thu hút và làm việc, thậm chí là bổ nhiệm; rõ thủ tục, trình tự, làm thế nào từ việc thu hút, tuyển dụng tới việc sử dụng, quản lý và giữ chân nhân tài.
Hơn 10.000 sinh viên tham dự “Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2024" Thủ tướng: Coi đào tạo, phát triển nhân lực bán dẫn là đột phá của đột phá Việt Nam mong muốn được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế

Chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc cho nhân lực chất lượng cao

Góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), TS Đoàn Thị Tố Uyên, Trường Đại học Luật Hà Nội đồng tình với cách thể hiện trong dự thảo.

Tiến sĩ Đoàn Thị Tố Uyên, Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy
Tiến sĩ Đoàn Thị Tố Uyên, Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Đồng thời, TS Đoàn Tố Uyên cũng góp ý rằng, để chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao có tính khả thi và đem lại hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô cần quan tâm đến một số nội dung: tiêu chuẩn, điều kiện của nhân lực chất lượng cao; vị trí được tuyển dụng, bổ nhiệm; nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ một lần và chính sách ưu đãi khác về lương và thu nhập đảm bảo ổn định của nhân lực chất lượng cao so với các cán bộ, công chức, viên chức khác; chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc thích hợp cho nhân lực chất lượng cao; quy trình, thủ tục tuyển dụng và bổ nhiệm cần đơn giản hơn; quyền và nghĩa vụ của nguồn nhân lực chất lượng cao khi trở thành cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô (quyền được hưởng chính sách giáo dục, y tế, bảo hiểm, nhà ở, thu nhập…).

"Để thu hút, sử dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Thủ đô, cần phải có các chế độ, chính sách đặc thù theo hướng thu nhập cao hơn so với mặt bằng cán bộ, công chức, viên chức của địa phương khác mới có thể giữ họ làm việc lâu dài", TS Đoàn Tố Uyên nhấn mạnh.

Cơ chế tuyển dụng phù hợp đối với từng nhóm đối tượng

Theo TS Đoàn Tố Uyên, việc xây dựng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài cần phải có cơ chế tuyển dụng phù hợp đối với từng nhóm đối tượng cần thu hút; có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững đối với kinh tế - xã hội Thủ đô; có chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng, cụ thể, hợp lý; tạo lập môi trường làm việc tốt để những người có kiến thức, trình độ và kinh nghiệm phát huy được năng lực, sự sáng tạo nhất là nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, cần phải đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc, vị trí việc làm, phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của TP; các đề xuất, kiến nghị cần có sự nghiên cứu, kế thừa các quy định về chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài theo quy định của Luật Thủ đô năm 2012, Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND, đồng thời, cần phải đáp ứng được nhu cầu về thu hút nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

TS Đoàn Tố Uyên đề xuất các chính sách trong lần sửa Luật này phải khác biệt với các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài theo quy định của Luật Thủ đô với quy định hiện hành tại Luật Công chức, Luật Viên chức, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Thống nhất, trong chính sách phải làm rõ nội hàm tiêu chí xác định nhân lực chất lượng cao và nhân tài như quy định hiện nay theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND hay mở rộng phạm vi là người có tài năng, năng lực trong một số lĩnh vực.

Đối tượng thu hút được mở rộng

TS Đoàn Thị Tố Uyên, Trưởng khoa Pháp luật hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, thu hút, trọng dụng nhân tài, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao là chính sách rất quan trọng trong 9 nhóm chính sách của Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, việc thu hút, trọng dụng người có tài năng được thực hiện như sau:

Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở trong nước, ở ngoài nước có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt để phát triển một lĩnh vực, một ngành của Thủ đô được xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức và được hưởng các chế độ, chính sách do HĐND TP Hà Nội quy định.

Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a khoản này được ký hợp đồng làm việc hoặc được đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hà Nội.

Hà Nội tuyên dương 96 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2023. Ảnh: Khánh Huy
Hà Nội tuyên dương 96 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2023. Ảnh: Khánh Huy

Người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có công trình hoặc sản phẩm đã được nghiệm thu, công nhận, ứng dụng đem lại hiệu quả cao thì được ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô với chế độ đãi ngộ phù hợp do HĐND TP Hà Nội quy định.

Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dự thảo Luật quy định: ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ khu vực và quốc tế ở các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô trong từng giai đoạn; hỗ trợ từ ngân sách của TP Hà Nội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thủ đô; hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên của Thủ đô học tập tại các cơ sở đào tạo của nước ngoài; hỗ trợ hình thành các trung tâm Quốc gia, trung tâm vùng về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; hỗ trợ học phí cho học viên học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao của TP Hà Nội.

Quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện của nhân lực chất lượng cao

Trong Điều 16 dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng có đề cập đến chính sách về ưu tiên và làm sao để trọng dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó có điểm rất quan trọng về thể chế là phân quyền cho HĐND TP quy định chi tiết nội dung Điều 16.

TS Đoàn Thị Tố Uyên nhìn nhận, chúng ta có chính sách chung của cả nước, nhưng riêng với Thủ đô, với vị thế đặc biệt, trái tim của cả nước, Thủ đô phát triển thì cả nước cũng sẽ đồng hành phát triển. Việc phân quyền cho Hà Nội có những chính sách vượt trội, đặc thù để làm sao thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng trọng dụng được họ, giữ chân được họ lâu dài với sự phát triển của Thủ đô là điểm được bà đánh giá rất cao của nội dung chính saách trong dự thảo Luật lần này.

Để các chính sách thật sự hoàn thiện, đầy đủ, và được thực thi hiệu quả, TS Đoàn Thị Tố Uyên cho rằng, đầu tiên phải quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện của nhân lực chất lượng cao là như thế nào, Hà Nội có thể đặt ra tiêu chuẩn, điều kiện cao hơn so với các tỉnh, TP khác là bình thường bởi vị thế của Hà Nội, yêu cầu, nhiệm vụ của sự phát triển của đội ngũ nhân lực của Hà Nội cũng đòi hỏi cao hơn.

Ngoài ra, cần quy định rõ là vị trí tuyển dụng hay thu hút và làm việc, thậm chí là bổ nhiệm, không chỉ trong khu vực công, mà cả người có tài năng vượt trội của khu vực tư cũng có thể được tuyển dụng, thu hút vào khu vực công. Đồng thời, cần quy định rõ là thủ tục, trình tự, làm thế nào từ việc thu hút, tuyển dụng tới việc sử dụng, quản lý họ và giữ chân được họ. Trong chính sách thu hút cũng đặt những quy định về môi trường làm việc phù hợp để người tài phát huy được năng lực của mình.

Hoa Thành
Phiên bản di động