Chính sách mới cho TP HCM cần mang tính đột phá, có trọng tâm, tránh dàn trải

Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chính sách mới cần đột phá, trọng tâm, tránh dàn trải,…
Đại biểu Quốc hội: Có một cơ chế cởi mở để "cởi trói" cho TP HCM là cần thiết Chính phủ trình Quốc hội 27 chính sách mới, đột phá cho TP HCM

Tán thành sự cần thiết, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các "điểm nghẽn" về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng, phát triển TP HCM như mục tiêu đã đặt ra tại các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Đánh giá hồ sơ dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, đáp ứng yêu cầu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý, phạm vi chính sách được đề xuất là khá rộng, còn dàn trải trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, một số chính sách mới, tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước, đời sống, xã hội và chứa đựng nhiều quy định khác với pháp luật hiện hành.

Theo các đại biểu, việc ban hành nghị quyết cần lưu ý các quy định cần tháo gỡ kịp thời vướng mắc về thể chế đang cản trở phát triển, phát huy tiềm năng, khắc phục sức ỳ trong thực hiện các định hướng thời gian qua. Đồng thời, chính sách mới cần “mang tính đột phá”, “vượt trội”…

Chính sách mới cho TP HCM cần mang tính đột phá, có trọng tâm, tránh dàn trải
Đại biểu Lê Minh Nam (đoàn Hậu Giang).

Phát biểu thảo luận, đại biểu Lê Minh Nam (đoàn Hậu Giang) nhận định, hiện số lượng chính sách đề nghị là tương đối nhiều nhưng ít có sức nặng mang lại yếu tố đột phá. Do đó, cần nghiên cứu đề xuất chính sách có trọng tâm, có tính tháo gỡ, đột phá cao, tránh dàn trải, theo đó đánh giá tính phù hợp thực tiễn, khả thi và có thể mang lại tác động rõ rệt.

Cũng theo đại biểu tỉnh Hậu Giang, những cơ chế nếu đột phá cần đi đối với việc xác định năng lực thực hiện, khả năng quản lý, điều hành, kiểm soát; bảo đảm tính minh bạch, tránh lợi dụng chính sách gây thất thoát, lãng phí. Việc hoạch định dự kiến về tổ chức thực hiện và đánh giá tác động của chính sách phải được lượng hoá, khoa học.

Cùng quan điểm, tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) cho rằng, để bảo đảm chính sách thực sự có thể đi vào cuộc sống đề nghị có sự lựa chọn, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Đồng thời, theo đại biểu cần lưu ý chỉ đưa vào nghị quyết những chính sách đã rõ về căn cứ thực tiễn, rõ về nội hàm, không quy định vấn đề chưa rõ, tránh vướng mắc trong triển khai.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cũng kiến nghị, cần chú trọng hơn những chính sách thực sự đột phá, tạo bước chuyển mới trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả về tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 31. Ngoài ra, đề nghị bổ sung vào dự thảo quy định về chính sách an sinh xã hôi, cơ chế về y tế, chăm sóc sức khỏe người dân,…

Tại phiên thảo luận, một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu, có chính sách thu đặc thù hợp lý, khả thi, bảo đảm góp phần cân đối nguồn lực cho những chính sách chi ngân sách; rà soát lại các chính sách có tác động trực tiếp đến ngân sách Trung ương như các đề xuất miễn, giảm thuế để phù hợp với bối cảnh hiện nay, nhất là khi chuẩn bị áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu…

Ngoài ra, các đại biểu cũng lưu ý, dự thảo quy định theo hướng tăng cường phân cấp và ủy quyền. Nhiều nhiệm vụ được giao cho Hội đồng nhân dân, UBND thành phố; phân cấp cho nhiều cấp. Do đó, để triển khai các quy định này cần nhiều văn bản hướng dẫn thi hành về quy trình, thủ tục...

Vì vậy, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ trong điều khoản thi hành những công việc cần triển khai; giao trách nhiệm cụ thể; tránh tình trạng ban hành xong nghị quyết nhưng không thể vận hành do các tổ chức, cá nhân, các cấp, các ngành không rõ căn cứ triển khai; bổ sung quy định về tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện…

Hậu Lộc
Phiên bản di động