Cảnh sát giao thông mặc thường phục được phối hợp xử lý vi phạm từ 15/9/2023

Theo Điều 11 (Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an), Tổ Cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ mặc thường phục, phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
Công an sẽ mặc thường phục lấy lời khai bị hại dưới 18 tuổi

Trong đó, bộ phận cán bộ mặc thường phục có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát hiện vi phạm, cán bộ mặc thường phục phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm, làm thiệt hại đến tài sản, tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông thì sử dụng giấy chứng minh công an Nhân dân để thông báo, vận động Nhân dân phối hợp, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm.

Sau đó, bộ phận mặc thường phục thông báo và phối hợp với cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai giải quyết tại nơi phát hiện vi phạm hoặc đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an gần nhất để giải quyết.

Lực lượng cảnh sát mặc thường phục triển khai phương án đảm bảo trật tự ATGT
Lực lượng cảnh sát mặc thường phục triển khai phương án đảm bảo trật tự ATGT

Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang (mặc thường phục) là phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền ban hành.

Trong đó, nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp; lực lượng; trang phục; phương thức liên lạc, thời gian, tuyến, địa bàn; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác sử dụng.

Bộ phận cán bộ mặc thường phục và bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai phải giữ một khoảng cách thích hợp.

Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.
Hoa Thành
Phiên bản di động