Cán bộ, công chức trẻ tu dưỡng, rèn luyện theo lời Bác

Ngày 25/5, diễn ra diễn đàn "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - những giá trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giai đoạn hiện nay".
Hơn 2.000 câu hỏi bạn trẻ gửi Thường trực Thành đoàn Hà Nội Sáng mãi lời Bác dạy: "Đoàn kết là sức mạnh" Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương năm 2023, thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đề dẫn diễn đàn khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi người dân, nhất là đối với các cán bộ, công chức trẻ - những người kế thừa và tiếp bước các thế hệ cha anh trong gìn giữ và phát triển các thành quả của cách mạng Việt Nam, nhằm xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác từng mong đợi.

Diễn đàn
Diễn đàn "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - những giá trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giai đoạn hiện nay"

Học tập và làm theo lời Bác đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân, là việc làm quan trọng trong hành trình trưởng thành, phát triển của mỗi cán bộ, công chức trẻ Khối các Cơ quan Trung ương. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ của Khối đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham dự và báo cáo tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu thanh niên tiên tiến đã tập trung thảo luận 3 nội dung. Một là, tiếp tục khẳng định và làm rõ những giá trị nổi bật của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giai đoạn hiện nay. Hai là, nêu bật nhận thức của bản thân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong thực tiễn việc học tập, công tác gắn với đặc thù của từng khối đối tượng cán bộ, công chức trẻ. Ba là đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục học tập và vận dụng hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tu dưỡng, rèn luyện, trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ hiện nay.

Trong chương trình, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã báo cáo, trao đổi các nội dung liên quan đến chủ đề diễn đàn. PGS.TS Nguyễn Viết Thảo gợi mở, định hướng cho cán bộ, công chức trẻ học tập và làm theo gương Bác, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng kiến thức, trí tuệ cần thiết cho công việc, cho đất nước.

Lê Dung
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động