Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng làm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.
Cảnh báo 16 thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng Bắc Giang: Đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng khoảng 2.000 tỷ đồng Cần cả xã hội vào cuộc quản lý thông tin trên không gian mạng

Ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng làm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng
Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng. Ảnh QĐND

Năm 2017, Thủ tướng quyết định thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng (mang phiên hiệu Bộ tư lệnh 86) trên cơ sở tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và “diễn biến hòa bình”... góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng.

Bắc Giang: Đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng khoảng 2.000 tỷ đồng Bắc Giang: Đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng khoảng 2.000 tỷ đồng
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Cần cả xã hội vào cuộc quản lý thông tin trên không gian mạng Cần cả xã hội vào cuộc quản lý thông tin trên không gian mạng
Hưng Khánh
Phiên bản di động