Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1/2023

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Bắc Ninh hiện này được 3.676 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51% so với kế hoạch chi tiết phân bổ đến từng dự án. Do đó, Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1/2023.
Tổng thống Singapore thăm KCN VSIP Bắc Ninh Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu Sở NT&PTNT tỉnh Bắc Ninh chậm giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 27/10, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh được 3.676 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51% so với kế hoạch chi tiết UBND cấp tỉnh – huyện – xã phân bổ đến từng dự án.

Trong đó, ngân sách cấp tỉnh giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã giải ngân gần 2.500 tỷ đồng.

Xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng, nhằm tạo đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trong những tháng cuối năm.

Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1/2023
Giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay được 3.676 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51% so với kế hoạch chi tiết. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng của các công trình, dự án, phấn đấu đến hết tháng 1/2023 giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã chỉ đạo thành lập 3 đoàn công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với các địa phương, đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách tỉnh quản lý, các UBND cấp huyện tập trung thực hiện các giải pháp, khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm; lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo tuần, tháng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất; tập trung vào giải phóng mặt bằng.

Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1/2023
Đầu tư công là một trong những động lực quan trọng, nhằm tạo đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động giải thích rõ các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng để người dân và chính quyền cùng thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh quyết tâm, chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, các địa phương, chủ đầu tư phân công trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho từng tổ, nhóm, cá nhân; nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc với tiến độ thực hiện giải ngân của dự án.

Vi Hải
Phiên bản di động