Bắc Giang: Quý I/2023 thu hút 855 triệu USD vốn đầu tư

Với nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút đầu tư, trong quý I/2023 toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút được khoảng 855 triệu USD vốn đầu tư quy đổi.
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề cử "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là di sản thế giới Bắc Giang: 'Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn' bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Liên kết Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang

Ngày 30/3, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ trì hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, việc thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang được đặc biệt quan tâm với nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt nên đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bắc Giang: Quý I/2023 thu hút 855 triệu USD vốn đầu tư

Tính đến 15/3/2023, toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút được khoảng 855 triệu USD vốn đầu tư quy đổi. Đặc biệt, đã thu hút được 11 dự án FDI, vốn đăng ký 790 triệu USD, gấp 7,69 lần so với cùng kỳ

Cụ thể, tính đến ngày 15/3/2023, toàn tỉnh đã thu hút được khoảng 855 triệu USD vốn đầu tư quy đổi. Đặc biệt, đã thu hút được 11 dự án FDI, vốn đăng ký 790 triệu USD, gấp 7,69 lần so với cùng kỳ.

Trong quý I, có 262 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 16%; vốn đăng ký đạt 7.704 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ, các ngành dịch vụ duy trì hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 10,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 03 tháng đạt 13.529 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ, đạt 33,4% kế hoạch. Tổng giá trị xuất nhập khẩu 3 tháng ước đạt 9,37 tỷ USD, tăng 8,5%. Dư nợ tín dụng đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 1.215 tỷ đồng, (tăng 1,5% so với 31/12/2022).

Thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm ước đạt 4.240 tỷ đồng, bằng 83,9% cùng kỳ năm 2022, đạt 28,2% dự toán; trong đó thu nội địa đạt 3.900 tỷ đồng, bằng 85,6% cùng kỳ, đạt 29,7% so với dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu 340 tỷ đồng, bằng 68,3% cùng kỳ đạt 17,9% dự toán. Có 9/15 khoản thu tăng; 6/15 khoản thu giảm (riêng tiền sử dụng đất 710 tỷ đồng, giảm 73,1%).

Bắc Giang: Quý I/2023 thu hút 855 triệu USD vốn đầu tư
Trong quý I, có 262 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 16%; vốn đăng ký đạt 7.704 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ

Bên cạnh đó, đầu tư công và phát triển đô thị được tăng cường. Tỉnh đã tập trung rà soát, trình điều chỉnh, phê duyệt mới chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; triển khai kế hoạch đầu tư công, chương trình MTQG năm 2023.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đến nay là 9.925,8 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách địa phương 6.738,3 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 3.187,5 tỷ đồng, hiện đã giao chi tiết là 9.367,1 tỷ đồng.

Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc được tập trung chỉ đạo. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang triển khai 12 dự án nhà ở xã hội và 8 dự án nhà ở thương mại. Có 145 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được chấp thuận đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

Bắc Giang hiện đang triển khai nhiều biện pháp để tăng cường quảng bá hình ảnh, vị thế của địa phương để duy trì kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Phấn đấu năm 2023 vốn thu hút đầu tư đăng ký mới tăng 19% so với năm 2022; thành lập mới từ 1.500 doanh nghiệp trở lên.

Bắc Giang: Quý I/2023 thu hút 855 triệu USD vốn đầu tư
Bắc Giang hiện đang triển khai nhiều biện pháp để thu hút đầu tư, phấn đấu năm 2023 vốn thu hút đầu tư đăng ký mới tăng 19% so với năm 2022; thành lập mới từ 1.500 doanh nghiệp trở lên.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng tổ chức các hội nghị, cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức các hội thảo triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức các hội nghị, hội thảo để triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế.

Vi Hải
Phiên bản di động