Bắc Giang: 'Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn' bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa phối hợp tuyên truyền lưu động trên nhiều tuyến phố để hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”.
Bắc Giang có Cục trưởng Cục Quản lý thị trường mới Bắc Giang: Hàng vạn du khách về dự Lễ hội Yên Thế Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề cử "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là di sản thế giới

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011.

Bắc Giang: 'Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn' bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Sở Công thương tỉnh Bắc Giang và các cơ quan phối hợp tuyên truyền lưu động để hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”

Trong gần 11 năm thực thi, các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn Luật đã kiến tạo các khung khổ pháp lý, nền tảng cơ bản để tạo dựng, duy trì tổ chức công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Qua đó đã dần tạo dựng, hình thành được hệ thống, mạng lưới cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương tới địa phương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; mạng lưới các Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố đã đạt được những những kết quả bước đầu trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm khuyết tật, bảo hành và thực thi các trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định, vững chắc.

Đối với Bắc Giang, trong những năm qua công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh đã và đang có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng thông qua công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai; tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời khiếu nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: 'Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn' bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Bắc Giang đã và đang có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng thông qua công tác tuyên truyền

Với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn” diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Giang đang tập trung thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX.

Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển KT - XH để nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh Bắc Giang kêu gọi, khuyến khích các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng tích cực tham gia tìm hiểu và hành động vì quyền lợi của người tiêu dùng để đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống KT - XH, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh tình hình mới.

Bắc Giang: 'Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn' bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Xe tuyên truyền lưu động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các tuyến phố ở TP Bắc Giang

Chủ đề tuyên truyền năm nay cũng hướng tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi niện nay, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, đã hình thành thói quen tiêu dùng mới của người dân, làm thay đổi phương thức mua bán truyền thống. Sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng cũng như việc dễ dàng lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng xã hội khiến cho việc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trở nên rất cần thiết.

Do đó, mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái trong các giao dịch thương mại điện tử cần nâng cao nhận thức và biết cách tự bảo vệ quyền lợi, thông tin cá nhân của chính mình, không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để gian lận trong kinh doanh.

Khi quyền lợi tiêu dùng bị vi phạm, hãy kịp thời thông tin, phản ánh, khiếu nại đến các cơ quan chức năng, Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang.

Trong thời gian tới, Sở Công thương Bắc Giang sẽ in băng rôn phát cho các huyện, TP treo tại chợ, siêu thị, nơi tập trung đông người trong thời gian cao điểm từ 1/3 - 31/5/2023.

Bắc Giang: 'Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn' bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tuyên truyền lưu động trên nhiều tuyến phố để hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Đồng thời, Sở Công thương Bắc Giang cũng sẽ tổ chức biên tập, thu âm file tuyên truyền dạng MP3 gửi các huyện, TP tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường; tuyên truyền lưu động qua các tuyến phố chính, các chợ trung tâm trên địa bàn TP Bắc Giang nhằm tuyên truyền nhằm khẳng định vai trò và vị trí về quyền lợi, nghĩa vụ của người tiêu dùng được quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam.

Cùng với đó, Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh Bắc Giang triển khai chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng, triển khai tại các chi hội người tiêu dùng và hội viên tập thể là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tập trung vào các hoạt động như hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sản phẩm tiêu dùng an toàn, tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại; triển khai các hoạt động tri ân khác phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, cơ sở.

Vi Hải
Phiên bản di động