Bắc Giang: Ngăn chặn “thất thu” thuế trong mua, bán bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
Bắc Giang: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng, dầu về PCCC Sắp hình thành Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang hơn 359 ha Bắc Giang: Phê duyệt Khu đô thị sinh thái thị trấn Vôi gần 50 ha

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, tăng cường công tác quản lý đối với các sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Tham mưu xây dựng quy định về quản lý hoạt động của sàn kinh doanh bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản cũng như tăng cường, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Bắc Giang: Ngăn chặn “thất thu” thuế trong mua, bán bất động sản
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Ngoài ra, chấn chỉnh các chủ đầu tư các khu dân cư, khu đô thị chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đã bán “lúa non” dưới dạng góp vốn. Đồng thời yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản báo cáo định kỳ các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản qua sàn giao dịch theo quy định, đảm bảo số liệu trung thực, đúng đủ.

Đồng thời, cung cấp trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực phối hợp UBND huyện, thành phố để quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu thuế.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, rà soát kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp kê khai thuế của người nộp thuế kinh doanh bất động sản, trên cơ sở đó xác định các trường hợp có rủi ro cao về thuế để bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Bắc Giang: Ngăn chặn “thất thu” thuế trong mua, bán bất động sản
Các Chi cục Thuế khu vực phối hợp UBND huyện, thành phố quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp đầu tư các khu dân cư, khu đô thị.

Chỉ đạo các phòng chức năng, các Chi cục Thuế khu vực phối hợp với cơ quan Công an, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính để đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Thường xuyên phối hợp với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là những nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết, thực hiện.

Sở Tư pháp chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên Hợp đồng công chứng theo giá thực tế giao dịch, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách Nhà nước.

Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản mà giá kê khai trên Hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài ra việc kê khai trung thực giá bán trên Hợp đồng chuyển nhượng sẽ tránh được rủi ro nếu có tranh chấp trong việc thanh toán tiền. Tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động công chứng, chứng thực, nghiêm cấm công chứng “treo” hợp đồng giao dịch nhất là các hợp đồng giao dịch về bất động sản.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn, văn phòng Công chứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thực tế mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Bắc Giang: Ngăn chặn “thất thu” thuế trong mua, bán bất động sản
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp đầu tư các khu dân cư, khu đô thị.

Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực rà soát các cá nhân, tổ chức chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản để đưa vào quản lý thuế theo quy định.

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính Kế hoạch, các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời cung cấp các thông tin liên quan đến giá chuyển nhượng bất động sản cho Chi cục Thuế khu vực làm cơ sở so sánh, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng chứng thực theo thực tế mua bán đúng vớit giá giao dịch.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện việc công khai quy hoạch, kế hoạch dụng đất để người dân nắm được tránh tình trạng hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng gây xáo trộn thị trường bất động sản.

Tăng cường vận động, tuyên truyền trực tiếp đến người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế kê khai theo đúng giá thực tế mua, bán để người nộp thuế 4 hiểu và nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật thuế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi xảy ra tranh chấp.

Công an tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.
Vi Hải
Phiên bản di động