Y tế cơ sở đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Y tế cơ sở là tuyến trực tiếp, gần dân nhất và được đánh giá là nền tảng, là xương sống trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngành Y tế

Ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì hội nghị chuyên gia y tế cơ sở. Cùng dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y Đỗ Xuân Tuyên. Dự hội nghị còn có nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng các thầy cô là chuyên gia về y tế cơ sở.

Y tế cơ sở đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị chuyên gia y tế cơ sở.

Thông tin tại hội nghị cho biết, sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/1/2002 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng khóa IX về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và Thông báo kết luận số 126-TB/TW ngày 01/4/2013 của Ban Bí thư khóa XI về 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/1/2002, công tác y tế cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng.

Mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp cả nước, từng bước được củng cố về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được tăng cường, nhiều dịch bệnh nguy hiểm được không chế và đẩy lùi, phòng chống và quản lý bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe người dân bước đầu được triển khai tại tuyến xã; chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở từng bước được nâng cao góp phần quan trọng trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác y tế cơ sở thời gian qua còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Tổ chức hệ thống y tế cơ sở thời gian qua chưa ổn định. Năng lực cung ứng dịch vụ còn hạn chế, hiệu quả hoạt động còn thấp. Cơ chế tài chính cho y tế cơ sở chưa phù hợp. Thuốc và trang thiết bị y tế cho y tế cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong hệ thống y tế của nước ta. Y tế cơ sở luôn giữ vai trò, vị trí là tuyến y tế trực tiếp, gần dân nhất... được đánh giá là nền tảng, là xương sống trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin, trong tuần này, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng" đã có buổi làm việc với các bộ, ngành và cơ quan liên quan. Tinh thần chỉ đạo của Quốc hội bày tỏ sau giám sát tối cao, những vấn đề còn vướng mắc bất cập được tháo gỡ, từ đó tạo động lực, cơ hội rất tốt cho ngành y tế nói chung, lĩnh vực y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Tại hội nghị, qua lắng nghe ý kiến trao đổi, góp ý của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, các chuyên gia về những nội dung liên quan đến y tế cơ sở, Bộ trưởng bày tỏ lời cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc giúp Bộ Y tế có thêm thông tin để xây dựng dự thảo Chỉ thị trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Bí thư liên quan đến công tác y tế cơ sở trong tình hình mới...

PV
Phiên bản di động