Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Đánh giá mô hình điểm “phân loại rác thải tại nguồn làm phân Compost"

Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tham quan, kiểm tra, đánh giá mô hình điểm “phân loại rác thải tại nguồn làm phân Compost” tại thôn Bình Trù, xã Cao Đại.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Giải quyết khó khăn tại Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch sông HồngVĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.300 lao động năm 2023Vĩnh Phúc: Khai mạc Giải thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023"

Mô hình điểm “phân loại rác thải tại nguồn làm phân Compost” tại thôn Bình Trù, xã Cao Đại được triển khai điểm bắt đầu từ ngày 10/9/2022 với 20 hộ tham gia, đến ngày 8/10/2022 triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn thôn Bình Trù và một số hộ của hai thôn Đại Định, Cao Xá. Đến nay tổng số hộ tham gia mô hình là 175 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị
Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo đó, rác thải sinh hoạt sẽ được phân loại thành 3 loại: Rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại. Sau phân loại, rác hữu cơ dễ phân hủy được tiến hành xử lý bằng chế phẩm sinh học vi sinh với quy trình kỹ thuật để tạo thành phân hữu cơ. Trong khi đó, rác có khả năng tái chế và rác còn lại được thu gom riêng để xử lý theo quy trình tránh ô nhiễm môi trường. Qua kiểm kê rác cho thấy, qua việc phân loại và xử lý rác, lượng rác thải chuyển cho HTX VSMT xử lý giảm trên 30%.Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế việc triển khai mô hình tại các hộ gia đình ở thôn Bình Trù, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của Đảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị xã hội xã Cao Đại; sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể huyện trong công tác tuyên truyền; sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng tích cực của người dân thôn Bình Trù; từ đó, mô hình phân loại rác thải tại nguồn làm phân Compost tại thôn Bình Trù đã đạt kết quả tích cực.

 kiểm tra thực hiện mô hình tại các hộ gia đình
Kiểm tra thực hiện mô hình tại các hộ gia đình

Qua kết quả triển khai mô hình, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên; tạo ý thức, tính chủ động trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình phải thu gom, vận chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với đề xuất, kiến nghị duy trì và nhân rộng mô hình thí điểm trên địa bàn toàn xã và các địa phương khác, UBND huyện sẽ xem xét, nghiên cứu phương thức, giải pháp thích hợp phát huy, triển khai nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Kiều Trang- Minh Khánh
Phiên bản di động