Vĩnh Phúc: Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai tại xã Tuân Chính và thị trấn Thổ Tang

UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo nội dung chủ trương, đề xuất phương án giải quyết các trường hợp tồn tại, vi phạm trong quản lý sử dụng đất tại xã Tuân Chính và thị trấn Thổ Tang.
Vĩnh Phúc: Sắp khánh thành Khu thiết chế văn hóa- thể thao thôn Lập Đinh Vĩnh Phúc: Huyện đoàn Bình Xuyên tổ chức Hội thi “Tôi là Đảng viên trẻ” Vĩnh Phúc sắp khánh thành thêm một Khu thiết chế văn hoá - thể thao

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, xã Tuân Chính có 204 trường hợp vi phạm với tổng diện tích 53.665m2, là đất đấu thầu trên 20 năm.

Các hộ vi phạm hầu hết đã xây dựng nhà ở và các công trình kiên cố tại thời điểm giao đất đến nay. Một số hộ được giao đất ban đầu đã tự ý chia tách thành nhiều thửa và thực hiện thủ tục chuyển nhượng, tặng cho cho các hộ nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

đồng chí Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Ông Nguyễn Phương Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Tường phát biểu tại hội nghị

Trên địa bàn thị trấn Thổ Tang có tổng số 183 trường hợp vi phạm. Trong đó, khu vực Đầm Vừng có 36 trường hợp, diện tích vi phạm 3.199m2; Khu Đầm Làng có 35 trường hợp, diện tích vi phạm 6.555m2; Hồ bơi có 10 trường hợp, diện tích vi phạm 543m2; tại các vị trí ao xen kẹp trong khu dân cư cũ có 102 trường hợp với diện tích vi phạm là 10.116m2.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung vào một số nội dung như: Nguồn gốc đất; xác định chính xác các chủ sử dụng đất, thực trạng sử dụng; rà soát lại toàn bộ đối với từng trường hợp theo từng thời điểm, giai đoạn để đề xuất phương án cụ thể...

Kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường khẳng định, đối với các trường hợp vi phạm sử dụng đất tại xã Tuân Chính và thị trấn Thổ Tang sẽ báo cáo UBND huyện và Thường trực Huyện ủy để xin chủ trương xử lý.

Lãnh đạo lãnh đạo huyện Vĩnh Tường yêu cầu UBND xã Tuân Chính tiếp tục rà soát lại toàn bộ 204 trường hợp tồn tại, cụ thể mô tả chi tiết từ vi phạm đến nay biến động như thế nào, xác định thời điểm xây dựng nhà ở, lập biên bản kiểm tra đối với từng trường hợp cụ thể, có sơ đồ bản vẽ cụ thể.

Đối với thị trấn Thổ Tang, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường yêu cầu tiếp tục rà soát, lập danh sách cụ thể từng trường hợp kèm theo sơ đồ mô tả hiện trạng vi phạm, hoàn thiện và gửi báo cáo Hội đồng tư vấn huyện trước ngày 5/11/2023.

Sau khi rà soát và đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn, UBND huyện Vĩnh Tường cùng các cơ quan chuyên môn của huyện sẽ kiểm tra hiện trạng trực tiếp và tiếp tục họp xét.

Lê Sơn
Phiên bản di động