Thống đốc tiếp tục chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp khi tiếp cận tín dụng ngân hàng

Các nhà băng được yêu cầu chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật...
Bộ Tài chính thanh tra 4 công ty về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Ngân hàng Nhà nước công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin “ép” mua bảo hiểm “Ông lớn” Agribank tuyên bố giảm lãi suất cho vay bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại các địa phương.

Đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng năm 2023 theo Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/1/2023 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 2/2023 theo hình thức phù hợp để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Thống đốc tiếp tục chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp khi tiếp cận tín dụng ngân hàng
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương rà soát tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp; nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào (doanh nghiệp không đủ điều kiện hay ngân hàng không cho vay) và nguyên nhân không tiếp cận được. Các nội dung này phải được thông tin công khai và làm rõ tại Hội nghị kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh lập đường dây nóng (điện thoại, email) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý, trả lời người dân, doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh để tổng hợp gửi về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Truyền thông).

Theo yêu cầu của Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh phải báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 28/2/2023 để tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng phải chỉ đạo các chi nhánh tham gia đầy đủ các Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại địa phương; đăng ký với tổ chức tín dụng chi nhánh về các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm; chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng phải tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

Thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức tín dụngthành lập đường dây nóng (điện thoại, email) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các chi nhánh tổ chức tín dụng có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của mình đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể.

Hơn nữa, các tổ chức tín dụng cũng phải chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Hậu Lộc
Phiên bản di động