Thành lập 63 đoàn kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT 2023

Bộ GD&ĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2023 tại 63 sở GD&ĐT, không tính các đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia.
Quận Hà Đông triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thành lập 63 đoàn kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1.

Kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại 20 sở GD&ĐT

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 1358 /QĐ-BGD&ĐT phê duyệt phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Cụ thể, với công tác chuẩn bị thi, Bộ GD&ĐT thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 sở GD&ĐT (không tính các đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia) theo 3 miền Bắc, Trung, Nam. Sẽ kiểm tra dưới hình thức trực tiếp tại các địa phương (dự kiến 2 ngày/Sở GD&ĐT, Hội đồng thi).

Thành phần đoàn kiểm tra gồm Thanh tra Bộ và các Vụ, Cục thuộc Bộ, số lượng 3 người/đoàn.

Với sở GD&ĐT, thanh tra hoặc kiểm tra công tác chuẩn bị thi, khu vực in sao đề thi. Số lượng, thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng thanh tra hoặc kiểm tra do Thanh tra Sở GD&ĐT tham mưu.

63 đoàn kiểm tra công tác coi thi

Với thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, Bộ GD&ĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GD&ĐT (không tính các đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia).

Số lượng cán bộ tối thiểu làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

Dưới 20 phòng thi: 2 người; từ 20 đến 40 phòng thi: 3 người; từ 41 phòng thi trở lên: 4 người.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ kiểm tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

Thành phần đoàn kiểm tra: cán bộ, giảng viên, người lao động các cơ sở đào tạo do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT điều động.

Thời gian kiểm tra: Theo lịch thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Hình thức/cách thức: Mỗi Điểm thi có 1 tổ kiểm tra trực tiếp trong thời gian diễn ra công tác coi thi với số lượng tối thiếu như trên.

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra. Giao cho Thủ trưởng cơ sở đào tạo có cán bộ, giảng viên, người lao động được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GD&ĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

Sở GD&ĐT: Thành lập đoàn thanh tra công tác coi thi của Hội đồng thi và Điểm thi. Thanh tra trực tiếp tại Hội đồng thi và các Điểm thi trong thời gian tổ chức thi.

Số lượng cán bộ tối thiểu của một Tổ thanh tra trực tiếp tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi: 2 người; từ 20 đến 30 phòng thi: 3 người; từ 31 đến 40 phòng thi: 4 người; từ 41 phòng thi trở lên: 5 người.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ thanh tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do Trưởng đoàn thanh tra quyết định.

Thời gian thanh tra: Theo lịch thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thành lập 63 đoàn kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2.

Kiểm tra chấm thi tại 63 sở GD&ĐT

Với thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi, Bộ GD&ĐT thành lập 63 Đoàn kiểm tra tại 63 sở GD&ĐT, mỗi Đoàn từ 3 đến 5 người do Bộ GD&ĐT điều động từ các sở GD&ĐT và cơ sở đào tạo.

Trưởng đoàn: Lãnh đạo Thanh tra Sở GD&ĐT hoặc Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT, hoặc Lãnh đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ cơ sở đào tạo.

Thành viên: Cộng tác viên thanh tra của Sở GD&ĐT; cán bộ, giảng viên, người lao động của cơ sở đào tạo.

Thời gian: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Hình thức/cách thức: Người của Sở GD&ĐT này sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra tại Sở GD&ĐT khác.

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chấm thi, ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra.

Giao Giám đốc Sở GD&ĐT/Thủ trưởng cơ sở đào tạo có cán bộ, công chức, giảng viên, người lao động được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD&ĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

Sở GD&ĐT thanh tra công tác tổ chức làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và việc ghép phách, nhập điểm bài thi của Hội đồng thi và các ban có liên quan. Thành lập Đoàn thanh tra, số lượng tối thiểu 5 người/Đoàn do Thanh tra Sở GD&ĐT tham mưu. Thời gian: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kiểm tra phúc khảo tại 10 sở GD&ĐT

Với thanh tra, kiểm tra phúc khảo bài thi, Bộ GD&ĐT thành lập 5 đoàn kiểm tra tại 10 sở GD&ĐT. Thành phần: 3 người/đoàn, là công chức Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT. Thời gian: Dự kiến 2 ngày/Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT: Thanh tra công tác phúc khảo bài thi. Thành lập Đoàn thanh tra, số lượng, thành phần do Thanh tra Sở GD&ĐT tham mưu. Thời gian: Theo lịch phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Riêng thanh tra việc xét công nhận tốt nghiệp, Sở GD&ĐT thành lập đoàn thanh tra hoặc kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp tại địa phương. Thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng: Do Thanh tra Sở GD&ĐT tham mưu.

Về thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2023, Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra tất cả các khâu của công tác tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh; chuyển thông tin, kết quả có dấu hiệu sai phạm đến Thanh tra Bộ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh năm 2023 một số cơ sở đào tạo hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Tùng Linh (tổng hợp)
xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Phiên bản di động