Thanh Hoá: Tiến độ thực hiện 13 dự án văn hóa, vốn đầu tư hơn 2.585 tỷ

Trong 13 dự án về lĩnh vực văn hóa, có 6 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, với tổng số vốn đã được phân bổ là gần 51 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn được duyệt.
Tổng công ty Minh Tuấn muốn làm dự án khu dân cư 809 tỷ ở Thanh Hóa Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá tiếp xã giao Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc Sắp có khu dân cư, tái định cư 1.127 tỷ đồng tại TP Thanh Hóa

Giai đoạn 2021 - 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư 13 dự án về lĩnh vực văn hóa, với tổng mức đầu tư hơn 2.585 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 của các dự án đã được phê duyệt là hơn 1.188 tỷ đồng.

Thanh Hoá: Tiến độ thực hiện 13 dự án văn hóa, vốn đầu tư hơn 2.585 tỷ
Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Trong 13 dự án trên, có 6 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, với tổng số vốn đã được phân bổ là gần 51 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn được duyệt.

Trong 6 dự án trên, có 5 dự án đã hoàn thành quyết toán dự án, gồm: Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng; Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Nghè Vẹt; Dự án Phục hồi trận địa đồi C4; Dự án Nội thất Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh; Dự án Bảo tồn, phỏng dựng Chính điện Lam Kinh; Khai quật khảo cổ đợt 3 và hàng rào bảo vệ Đàn tế Nam Giao, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc.

Và 1 dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán để trình thẩm tra, phê duyệt là Dự án Bảo tồn, phỏng dựng Chính điện Lam Kinh.

Tiếp đến, Thanh Hóa có 4 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và sau năm 2024, gồm có Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, tổng mức đầu tư hơn 457 tỷ đồng, đã giải phóng mặt bằng được 10,725ha/13,88ha, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2024.

Dự án triển khai hạng mục cải dịch, hoàn trả tuyến đường quốc lộ 217B đoạn qua khu di tích hiện đang lựa chọn nhà thầu và đang thực hiện thẩm định giá, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại, tổng số vốn đã phân bổ là hơn 137 tỷ đồng, bằng 66,7% kế hoạch.

Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tổng mức đầu tư hơn 550 tỷ đồng, đã giải phóng mặt bằng 2,66/11,72ha. Hiện dự án đang thực hiện thủ tục trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công; tổng số vốn đã phân bổ là 48,656 tỉ đồng, bằng 31,6% kế hoạch.

Dự án Đường nối Khu di tích lịch sử Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và khởi công dự án ngày 25/02/2022, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tổng số vốn đã phân bổ dự án là hơn 21 tỷ đồng, bằng 89,5% kế hoạch.

Dự án gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ bị sập, sạt lở thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, đã thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án. Tổng số vốn đã phân bổ cho dự án là hơn 13 tỷ đồng, bằng 87,3% kế hoạch.

3 dự án còn lại đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư từ 1,5 - 2,5 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt đầu tư dự án. Tổng số vốn đã giao chuẩn bị đầu tư cho các dự án là gần 1,9 tỷ đồng, bằng 0,025% kế hoạch vốn đã được phê duyệt.

3 dự án gồm Dự án Bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ; Dự án tu bổ, tôn tạo, phục hồi các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Tổng công ty Minh Tuấn muốn làm dự án khu dân cư 809 tỷ ở Thanh Hóa Tổng công ty Minh Tuấn muốn làm dự án khu dân cư 809 tỷ ở Thanh Hóa
Sắp có khu dân cư, tái định cư 1.127 tỷ đồng tại TP Thanh Hóa Sắp có khu dân cư, tái định cư 1.127 tỷ đồng tại TP Thanh Hóa
Thanh Hóa sẽ có 2 trạm dừng nghỉ cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn Thanh Hóa sẽ có 2 trạm dừng nghỉ cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn
Bảo An - Ngô Nhung
Phiên bản di động