Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách tiền tệ, ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm 2024 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên

Thông tư 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng kiểm tra.

Theo đó, đối tượng áp dụng không những đối với các cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoạt động ngân hàng mà còn áp dụng đối với cả các tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Thông tư cũng nêu rõ mục đích kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng nhằm xem xét, đánh giá thông tin, số liệu, tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng của đối tượng kiểm tra để đảm bảo đầy đủ, chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách tiền tệ, ngân hàng
Ảnh minh họa.

Đồng thời, mục đích kiểm tra cũng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Cùng với đó là góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng.

Theo Thông tư 17/2023/TT-NHNN, việc kiểm tra được thực hiện đúng thẩm quyền và trên cơ sở quy định pháp luật; việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, dân chủ, kịp thời, phối hợp hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra giữa hoạt động kiểm tra của các đơn vị kiểm tra, giữa hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra.

Khi tiến hành hoạt động kiểm tra, nếu phát hiện chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra thì thực hiện hoạt động thanh tra; nếu phát hiện chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra, thủ trưởng các đơn vị kiểm tra thống nhất để thực hiện một cuộc kiểm tra.

Hậu Lộc
Phiên bản di động