Quận Tây Hồ cần có tầm nhìn xa, đi trước một bước

Đó là đề nghị của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội với Quận ủy Tây Hồ chiều 18/10.
Quận Tây Hồ gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất “Nhịp bước thanh niên” của bạn trẻ Tây Hồ Quận Tây Hồ: Cán bộ chủ chốt phải đăng ký nhận nhiều việc khó thuộc thẩm quyền Phát động cuộc thi viết Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long năm 2024 Quận Tây Hồ: Nhiều kết quả kinh tế - xã hội ấn tượng trong 9 tháng năm 2023

Chiều 18/10, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy Tây Hồ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” và Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của TP.

Đảm bảo nhiều chỉ tiêu trong thực hiện Chương trình 06

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cho biết, ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch cụ thể để các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết 09

Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức 2 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các năm 2021, 2022 đối với 16 lượt tổ chức cơ sở đảng; Chỉ đạo HĐND quận thành lập 1 Đoàn giám sát kết quả thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Quận Tây Hồ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tổ chức giám sát đối với 14 đơn vị.

Sau giám sát đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 để các đơn vị được giám sát tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm người đứng đầu
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Quận Tây Hồ cũng chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy, nổi bật là: Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 96,31% vượt 6,31%; Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đạt 98,14% vượt 23,14%; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hàng năm đạt 88,3% vượt 15,3%; Tỷ lệ tổ dân phố có địa điểm sinh hoạt đạt 100%; 1 di sản Đền Đồng Cổ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 2 di tích xếp hạng cấp TP và 1 di tích cấp quốc gia…

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ báo cáo về vai trò của người đứng đầu chính quyền quận
Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ báo cáo về vai trò của người đứng đầu chính quyền quận

Quận ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy bằng nhiều hình thức đa đạng, phong phú góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận.

Cùng với đó, Quận ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU và Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến tại hội nghị
Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự chuẩn bị cũng như kết quả thực hiện của quận Tây Hồ trong thời gian qua.

Các thành viên cũng đã trao đổi nhiều ý kiến nhằm nâng chất lượng triển khai Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Theo đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, quận Tây Hồ cần cụ thể việc kết nối di sản, làng nghề… khai thác thế nào để phục vụ thực hiện công nghiệp văn hóa; Đặc biệt là nhận thức về việc triển khai Chương trình 06, Nghị quyết 09; Đánh giá dịch vụ văn hóa, công nghiệp văn hóa đóng góp như thế nào vào nền kinh tế…

Còn đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND TP cho rằng, nhiều chỉ tiêu thực hiện Chương trình 06 đã được quận Tây Hồ “vượt khó”, vượt xa và riêng có so với nhiều địa bàn nội thành khác.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ cũng đã làm rõ hơn nhiều nội dung mà đoàn giám sát quan tâm.

Xây dựng thêm sản phẩm mới - mang thương hiệu Tây Hồ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc; công tác triển khai, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan và sự tham tích cực của người dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, quận Tây Hồ có điều kiện tự nhiên đặc biệt với hồ Tây, giáp sông Hồng, cùng dày đặc các di tích, loại hình văn hóa truyền thống, 5 làng nghề truyền thống trong đó có những làng nghề nổi tiếng đã xây dựng thành công thương hiệu như Hoa đào Nhật Tân, Quất cảnh Tứ Liên, Trà Sen Quảng An, Xôi Phú Thượng...

Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như phát triển công nghiệp văn hóa của Quận Tây Hồ.

“Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho nền tảng và phát triển”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao tinh thần chỉ đạo và sự vào cuộc đều, cụ thể, sâu sắc của cấp ủy.

Theo đó, quận đã cụ thể hóa nhiệm vụ trên 07 nhóm lĩnh vực, 19 chỉ tiêu Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy. Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Chương trình 03 đề ra 7 nhóm, với 14 chỉ tiêu để thực hiện; ban hành 2 chương trình, 1 nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hoá.

UBND Quận Tây Hồ triển khai xây dựng và ban hành 15 đề án cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của Thành ủy, Quận uỷ.

Đáng chú ý, quận Tây Hồ đã xây dựng được các sản phẩm mới, chỉ đạo tổ chức thực hiện rõ quy trình, sát thực tiễn; xây dựng được một số bộ quy tắc ứng xử, mô hình mang tínhh mang tính đặc trưng của quận như mô hình: Cơ quan văn hóa, chung cư văn hóa; biên soạn các tài liệu chỉ dẫn các địa chỉ, tuyên truyền phát triển văn hóa…

Các chỉ tiêu trên địa bàn khá rõ nét, trong đó: Tỷ lệ gia đình văn hóa, Tỷ lệ Tổ dân phố văn hóa cao, Tỷ lệ trường chuẩn thuộc tốp đầu Thành phố; có hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các di tích.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao việc quận đã chủ động đề xuất trong công tác quản lý hồ Tây.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến kết luận buổi làm việc

Cùng với những kết quả trên, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ ra một số hạn chế như việc quảng bá còn chưa tạo được điểm nhấn, tạo được thương hiệu riêng; vẫn còn hiện tượng vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các di tích…

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền quận Tây Hồ tiếp tục quan tâm, xử lý những vấn đề còn tồn tại.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt nhấn mạnh, với tiềm năng không dễ gì có, quận phải làm thế nào để tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa Tây Hồ.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng gợi mở, thời gian tới, quận Tây Hồ cần tạo ra những sản phẩm mới, nâng cấp thương hiệu sản phẩm đã có để thu được ngân sách. Ví như việc Tây Hồ có thể đi trước trong việc tổ chức lễ hội với các sản phẩm vinh danh quốc hoa để quảng bá thương hiệu sen hồ Tây; Các sản phẩm mới như Chương trình nghệ thuật gắn với di tích lịch sử Quốc gia Đền Đồng Cổ…

Cùng với đó, đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị quận Tây Hồ nên quan tâm ứng dụng thông tin để xây dựng công nghiệp văn hóa; Hợp tác quốc tế cũng như trong nước rộng lớn hơn; Đồng thời phát triển văn hóa và coi trọng đảm bảo an ninh quốc phòng…

Hoa Thành
Phiên bản di động