PV GAS tăng cường công tác an ninh - an toàn, PCCC trong dịp Tết và mùa khô 2021

Dịp chào năm mới luôn là khoảng thời gian tươi vui, tuy nhiên không thể lơi là cảnh giác. Đây là thời điểm bắt đầu mùa hanh khô, thời tiết chuyển biến nhiều bất lợi; nguy cơ mất an toàn, cháy nổ tăng cao. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS luôn đề cao tinh thần đón Tết an toàn trên tất cả các công trình và hoạt động trong chuỗi giá trị khí.
PV GAS tham gia đoàn công tác của PVN tại Hải Phòng KVT thực hiện cải hoán tại GPP Dinh Cố để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận khí NCS2 PV GAS tài trợ 4 tỷ đồng xây Trạm xá quân dân y xã Tri Lễ, Nghệ An
PV GAS tăng cường công tác an ninh - an toàn, PCCC trong dịp Tết và mùa khô  2020
Cán bộ PV GAS thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an ninh an toàn công trình khí

Nhằm ngăn ngừa không để sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo an ninh - an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công trình, trụ sở làm việc, kho vật tư, phương tiện vận chuyển LPG, CNG tại các đơn vị, PV GAS đã yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên và trực thuộc rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC, môi trường, đăng kiểm công trình, kiểm định thiết bị, bảo hiểm cháy nổ theo yêu cầu của pháp luật đối các hoạt động của đơn vị để cập nhật bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.

Mỗi đơn vị đều thực hiện đánh giá, nhận diện các mối nguy, rủi ro gây mất an ninh, an toàn, PCCC, hỏng hóc thiết bị có thể xảy ra trong các hoạt động vận hành, BDSC, đầu tư xây dựng, chiết nạp, vận chuyển LPG, CNG… của đơn vị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa và kế hoạch thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, kế hoạch ứng cứu, sửa chữa, khôi phục sau sự cố.

Trong công tác chuẩn bị, diễn ra việc rà soát, bổ sung đầy đủ các vật tư tiêu hao, thiết bị dự phòng và tổ chức công tác BDSC các thiết bị đầy đủ, đúng quy định, để đảm bảo độ tin cậy của thiết bị luôn duy trì ở mức độ cao nhất; Đảm bảo 100% các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn có hiệu lực.

PV GAS cũng yêu cầu: Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về an toàn, PCCC của CBCNV, nhà thầu, khách tham quan vào công trình khí, nhất là các quy định về cấp giấy phép làm việc, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, hóa chất, chỉ cho phép người, các phương tiện, dụng cụ đủ điều kiện an toàn vào làm việc, làm hang; Bố trí đủ lực lượng PCCC, bảo vệ thường xuyên tuần tra phát hiện ngăn ngừa các nguy cơ gây cháy; lực lượng PCCC, bảo vệ được đào tạo huấn luyện và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy.

Đặc biệt, PV GAS luôn chú trọng công tác huấn luyện, diễn tập nội bộ, phối hợp nhiều lực lượng theo các phương án, tình huống cụ thể trong kế hoạch của các đơn vị để nâng cao năng lực ứng phó của cán bộ công nhân viên và sự phối hợp giữa các bên khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

PV GAS tăng cường công tác an ninh - an toàn, PCCC trong dịp Tết và mùa khô  2020
Màu xanh mùa xuân trên công trình khí của PV GAS

Các đơn vị của PV GAS cũng luôn là những nhân tố đi đầu tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân, chủ đất xung quanh tuyến ống dẫn khí, công trình khí chấp hành các quy định về an ninh, an toàn dầu khí, ký cam kết PCCC. Đồng thời, các cơ sở cũng ổ chức phát quang thu dọn cỏ, cây, rác và các nguồn gây cháy, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trên hành lang tuyến ống, xung quanh công trình khí.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các lực lượng: Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có công trình khí, cơ sở SXKD của Tổng Công ty triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC đã được ký kết có hiệu quả.

Đối với trụ sở cơ quan, nơi làm việc, tất cả CBCNV được yêu cầu sắp xếp các hồ sơ, tài liệu, vật dụng ngăn nắp, gọn gàng, các vật liệu dễ cháy phải để vào nơi quy định và có biện pháp PCCC, kiểm soát chặt chẽ các nguồn nhiệt, sinh lửa, các chất dễ cháy, nổ, nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện. Người lao động luôn kiểm tra ngắt các nguồn điện, thiết bị sử dụng điện trước khi ra về và bảo đảm các thiết bị chữa cháy ban đầu sẵn sàng và hoạt động tốt.

PV GAS quán triệt đến từng CBCNV thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết chống lại các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh, chính trị nội bộ.

Toàn bộ thời gian nghỉ Tết, PV GAS vẫn đảm bảo công tác an ninh an toàn như ngày làm việc; duy trì chế độ trực ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Việc chuẩn bị và triển khai chu đáo này không chỉ bảo đảm an yên cho cơ sở khí mà còn góp phần giữ gìn mùa xuân tươi vui và bình an cho cộng đồng.

PV
Tags: PV GAS PCCC Tết
Phiên bản di động