Phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố với đoàn viên, người lao động

Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những thời cơ thuận lợi để vươn lên phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là Thủ đô, trái tim của cả nước. Vì vậy, các cấp Công đoàn TP cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy vai trò là cầu nối, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với đồng bào dân tộc thiểu số Thanh niên giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội Quy hoạch đúng, Hà Nội sẽ phát huy vai trò đầu tàu, lan tỏa, dẫn dắt phát triển

Phát huy vai trò tiền phong, chăm lo tốt cho công nhân lao động

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: Thời gian qua, TP Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có những bước chuyển biến mới, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Kinh tế Thủ đô dần phục hồi và tăng trưởng khá, năm sau tăng hơn năm trước, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao…

Theo Bí thư Thành ủy, đóng góp chung vào những thành tựu trên có sự đóng góp hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong 94 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động.

Phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền thành phố với đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động TP luôn phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, luôn đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND TP kịp thời có các giải pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bức xúc về đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động Thủ đô; Đặc biệt là công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp tập trung, các địa phương có đông công nhân lao động thuê trọ.

Cùng đó, các cấp Công đoàn đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, sôi nổi, chất lượng được nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn. Hiệu quả từ các phong trào “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Người tốt việc tốt”… hàng năm đã góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hăng say lao động sản xuất với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” của công nhân, viên chức, lao động.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động; Tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đã giới thiệu gần 40.000 đoàn viên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền thành phố với đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động
Quang cảnh Đại hội
“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đánh giá cao ý chí phấn đấu của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội, dịch bệnh COVID-19. Sự vững vàng và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể đội ngũ những người lao động Thủ đô là tấm gương sáng, tiêu biểu cho phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý, bên cạnh kết quả đã đạt được cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, mặt công tác chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và của đoàn viên, người lao động. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Bí thư Thành ủy đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận để đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các hạn chế trong thời gian sớm nhất, để tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Bí thư Thành ủy nêu rõ, Thủ đô Hà Nội, với vị trí, vai trò là “Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; Trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; Động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước” đang đứng trước những thời cơ thuận lợi để vươn lên phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là Thủ đô, trái tim của cả nước. Vì vậy, các cấp Công đoàn TP cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy vai trò là cầu nối, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền thành phố với đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức, người lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để làm tốt điều đó, trước hết, các cấp Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục đổi mới và có các giải pháp hữu hiệu để thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, nhằm tăng về số lượng và nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước…

Cùng với đó, Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn là chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hoá, tinh thần... xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Từng cấp Công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; Kịp thời tham mưu, đề xuất với TP quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền thành phố với đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động
Đại biểu dự Đại hội

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Các phong trào cần hướng về cơ sở, quan tâm đến cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp; Phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác lớn của Thành ủy, chủ đề hàng năm của TP bằng những việc làm cụ thể, thiết thực...

Đồng thời, Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” và Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020-2025; Chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, sau Đại hội, Công đoàn Thủ đô khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể; Góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP.

“Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu được 58 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi tin tưởng rằng tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra; Để Công đoàn Thủ đô thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa công nhân lao động với Đảng và chính quyền; Đưa công tác Công đoàn các cấp của thành phố và phong trào công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng.

Tú Linh
Phiên bản di động