Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.
Quốc hội thực hiện quy trình bầu Phó Chủ tịch nước và Tổng Kiểm toán Kiểm toán Nhà nước “soi” nhiều “ông lớn” về quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước

Chiều 6/4, sau khi bầu xong Phó Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc.

Ông Phớc là Ủy viên Trung ương khóa XIII, đã được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chính phủ.

Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh thời điểm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Theo dự kiến, sáng 7/4, Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục bầu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Được biết, ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ngày 24/8/2020, ông Thanh được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Nghĩa
Phiên bản di động