Nhiều vi phạm tại Ngân hàng PGBank

Cơ quan quản lý chứng khoán vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank).
"Ông trùm" xăng dầu thoái sạch vốn và nỗi lo hơn 560 tỷ nợ nguy cơ mất vốn của PG Bank 'Ông trùm' xăng dầu Việt Nam sẽ thoái sạch vốn tại PG Bank

Ngày 5/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-XPHC về việc xử phạt đối với Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), địa chỉ trụ sở tại tầng 16, 23, 24 tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cụ thể, PGBank bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Nhiều vi phạm tại Ngân hàng PGBank
Ảnh minh họa

Theo đó, PGBank công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Nghị quyết số 125/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn; Nghị quyết số 01A/2023/NQ-HĐQT ngày 1/1/2023 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan; Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 1/1/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Đồng thời, ngân hàng này cũng bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán, PGBank phát sinh giao dịch với các bên liên quan (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) nhưng tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, ngân hàng đã công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch với đối tượng nêu trên theo quy định.

Ngoài ra, PGBank còn bị phạt 27,5 triệu đồng do là công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Ngân hàng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023.

Hậu Lộc
Phiên bản di động