Nhiều thủ đoạn tinh vi trong hoạt động kinh doanh khí cười

Do giá rẻ, lại dễ dàng tìm và sử dụng, ngày càng nhiều thanh niên tìm tới bóng cười để mua vui. Chính vì nhu cầu lớn, lợi nhuận cao, nhiều đối tượng bất chấp thực hiện hành vi kinh doanh trái phép khí NO2.
PV
Phiên bản di động