Luật Đất đai (sửa đổi) cơ bản đã hoàn thiện để xem xét thông qua

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đến nay, về cơ bản, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được hoàn thiện và đã thể chế hóa, bao quát được tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và bám sát tinh thần của Hiến pháp, cương lĩnh của Đảng và hệ thống pháp luật hiện hành.
Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 8/1, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là dự án luật hết sức quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đến mọi tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp về cả trước mắt và lâu dài.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và công phu.

Đồng thời, các cơ quan đã tiến hành xin ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học nhiều vòng, nhiều lần; đã tổ chức lấy ý kiến đông đảo Nhân dân và đã nhận được với trên 12 triệu lượt ý kiến tham gia.

Luật Đất đai (sửa đổi) cơ bản đã hoàn thiện để xem xét thông qua
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp chiều 8/1. Ảnh: Media Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã họp để cho ý kiến 5 lần đối với dự án luật này. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã trực tiếp chủ trì các buổi làm việc với các cơ quan của Chính phủ và cơ quan hữu quan.

Cùng với đó, dự án luật cũng được thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách Quốc hội khóa XV cũng đã cho ý kiến xem xét tại 3 kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đến nay, về cơ bản, dự án luật đã được hoàn thiện và đã thể chế hóa, bao quát được tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và bám sát tinh thần của Hiến pháp, cương lĩnh của Đảng và hệ thống pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo Quốc hội cho biết, theo dự kiến ban đầu dự án luật được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhưng để có thể chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hơn, nhất là một số nội dung lớn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ trình với Quốc hội cân nhắc xem xét để thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Với hồ sơ chuẩn bị cho đến nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, bám sát các tinh thần, nguyên tắc, quan điểm, yêu cầu xây dựng luật từ đầu để tập trung cho ý kiến đối với những nội dung quan trọng còn có ý kiến khác nhau.

Một là vấn đề thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và thương mại dịch vụ. Hai là phương pháp định giá đất; thẩm quyền, trách nhiệm lựa chọn phương pháp định giá đất. Ba là dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ban hành thông báo số 3252/TTKQH-TK về việc triệu tập triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào thứ Hai, ngày 15/1/2024 và dự kiến bế mạc vào thứ Năm, ngày 18/1/2024. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Theo dự kiến, tại kỳ họp lần này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn); Việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Hậu Lộc
Phiên bản di động