Làm rõ những kết quả nổi bật đã làm được và việc làm chưa tốt

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm để làm rõ kết quả nổi bật đã làm được, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và phương hướng, giải pháp...
Kết quả tăng trưởng của chúng ta là rất đáng trân trọng Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh lãnh đạo

Sáng 6/11, Quốc hội đã khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 được tiến hành trong thời gian 2,5 ngày, từ sáng 6/11 đến hết sáng 8/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là lần đầu trong nhiệm kỳ khóa XV và là lần thứ tư kể từ khi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 có hiệu lực, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực.

Làm rõ những kết quả nổi bật đã làm được và việc làm chưa tốt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông Huệ cho biết, phạm vi nội dung chất vấn rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực, gồm những vấn đề lớn, quan trọng, phản ánh mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, được Nhân dân và cử tri hết sức quan tâm. Trong đó chia ra thành 4 nhóm lĩnh vực.

Nhóm kinh tế tổng hợp (chất vấn trong khoảng 150 phút): Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng.

Nhóm kinh tế ngành (chất vấn trong khoảng 190 phút): Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Nhóm nội chính, tư pháp (chất vấn trong khoảng 180 phút): Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán.

Nhóm văn hóa, xã hội (chất vấn trong khoảng 190 phút): Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

Làm rõ những kết quả nổi bật đã làm được và việc làm chưa tốt
Toàn cảnh phiên họp.

Về cách thức chất vấn, ông Huệ cho biết, Quốc hội sẽ dành thời gian hợp lý để nghe Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tóm tắt báo cáo thực hiện và báo cáo thẩm tra về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Sau khi thực hiện chất vấn theo nhóm các lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu. Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết luận phiên chất vấn. Sau đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần xây dựng, trách nhiệm, qua quá trình hoạt động thực tiễn, làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát, chất vấn.

Trường hợp thấy cần thiết thì kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc tổ chức giám sát lại theo Khoản 6 Điều 16 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Đối với các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm để làm rõ thực trạng tình hình, những kết quả nổi bật đã làm được, việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện để tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn.

Hậu Lộc
Phiên bản di động