Không để bất kỳ ai trục lợi thị trường chứng khoán

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm, không để bất kỳ một đối tượng nào trục lợi thị trường.
Việt Nam đã đạt nhiều tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán Thủ tướng "thúc" xử lý vướng mắc để nâng hạng thị trường chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao những thành tích quan trọng đã đạt được của thị trường chứng khoán trong năm 2023, tính kỷ cương kỷ luật của thị trường được nâng cao, quyền và lợi ích của các đối tượng tham gia thị trường ngày càng được đảm bảo, củng cố niềm tin cho công chúng đầu tư. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán vẫn là kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Trong năm 2024, để thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển trước thời cơ và thách thức đan xen, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã chỉ đạo ngành chứng khoán tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Không để bất kỳ ai trục lợi thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân.

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hướng đến sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán; đảm bảo hệ thống giao dịch, lưu ký, thanh toán bù trừ trên thị trường chứng khoán vận hành ổn định, liên tục, an toàn, thông suốt.

Bên cạnh đó, cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương thị trường, nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền và hợp ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, không để bất kỳ một đối tượng nào trục lợi thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng yêu cầu cần đưa thị trường chứng khoán có bước phát triển mới về chất, thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến nâng hạng thị trường trong thời gian sớm nhất.

Cả cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị vận hành thị trường, các thành viên thị trường và doanh nghiệp niêm yết... đều phải chủ động, cụ thể hóa các giải pháp, các bước đi để giúp thị trường đi lên một giai đoạn phát triển mới.

Với các mục tiêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng cần những chỉ đạo quyết liệt, sâu sát từ các cơ quan quản lý cũng như sự quyết tâm, nỗ lực của thành viên thị trường.

Các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ là đơn vị đi đầu và chủ động phối hợp hiệu quả với cơ quan quản lý trong việc tổ chức vận hành thị trường chứng khoán an toàn, hiệu quả trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, lành mạnh và bền vững", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ.

Hậu Lộc
Phiên bản di động