INFOGRAPHIC: Tiểu sử Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 22/5, Quốc hội khóa XV đã bầu Đại tướng Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phiên bản di động