HĐND thành phố Hà Nội thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công

Ngày 10/3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”.
Hà Nội: Thêm 2 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Gia Lâm (Hà Nội): Giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình GDPT 2028 cho các giáo viên Nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn TP Hà Nội

Ngày 10/3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”.

Nguồn HNP
Phiên bản di động